KARRIÄR I GK

Bli en i laget och hjälp oss i vårt arbete för en bättre miljö

Karriär i GK

Hos oss på Gunnar Karlsen så trivs de som arbetar här, vi har just avslutat vår medarbetarundersökning för hela vår koncern och enligt den så tillhör vi en liten exklusiv skara som har de absolut högsta talen på detta. Över 90% av vår personal anser att vi är trivsamt företag där man utvecklas och blir sedd i sitt jobb. Det är fantastiska siffror säger de som gjort undersökningen och vi är naturligtvis jätteglada för detta. Självklart är vi rätt duktiga på det vi gör också så kanske är det inte så konstigt att vi växer och är lönsamma år efter år.                             

Inom vår koncern har vi en lång tradition och en kultur som utgår ifrån att människor ska trivas och stanna kvar, vi sätter även av stora resurser för detta. Det är vår fasta övertygelse att trivsel smittar av sig  på våra kunder. Självklart är vi rätt duktiga på det vi gör också.    

Custom sub menus