GK:s tjänst hjälper dig ur krisen

25. april 2023
Nu lanserar GK en helt ny tjänst, som på ett enkelt sätt hjälper fastighetsägare i kristider. Tjänsten tar kontroll över situationen när energipriserna skenar, och förslår en rad lämpliga åtgärder för att undvika en förödande kostnadschock.

Tjänsten heter ENKKLA (Energi och KrisKLAssificering) och erbjuds till GK:s befintliga och nya kunder. Det är ett verktyg som ska hjälpa fastighetsägare att hantera energikriser och skenande energikostnader.

– Med ENKKLA kan vi hjälpa våra kunder att på ett mycket kostnadseffektivt sätt sänka energianvändningen under en längre, men begränsad, period medan energipriserna är höga. Åtgärderna bör dock inte ses som permanenta lösningar för energibesparing utan som ett sätt att dämpa effekten av de nu rådande höga energipriserna. Det kan ge andrum för att hitta mer långsiktiga lösningar, berättar Erik Sunding, energispecialist på GK.

Med ENKKLA kan vi hjälpa våra kunder att på ett mycket kostnadseffektivt sätt sänka energianvändningen under en längre, men begränsad, period medan energipriserna är höga.

Den nya tjänsten från GK fungerar alltså som en räddning om läget börjar bli kritiskt för fastighetsägare. Om man inte agerar direkt kan verksamheten i värsta fall hotas av de höga energipriserna. För samtidigt som många har fått minskad budget, görs investeringar i långsiktiga och energibesparande åtgärder. Detta leder till att det finns mindre ekonomiska marginaler att ta av om det skulle uppstå en energikris med plötsligt skenande energikostnader. I det läget kan man känna sig trygg med att ha en plan på hur situationen ska hanteras. ENKKLA är den planen.

– Den sträcker sig från snabba och effektiva åtgärder som ger resultat direkt till att hjälpa verksamheter med total shut-down av byggnader om energipriserna skulle skena utom all kontroll. I tjänsten finns fem nivåer där olika energipriser kan ”trigga” olika åtgärdsnivåer. Under tiden som dessa åtgärder är aktiva loggas inomhusklimatet för att få aktuell information där välgrundade beslut kan tas tillsammans med fastighetsägare och verksamhet, förklarar Erik Sunding.

Rent praktiskt fungerar det så att personal från GK är på plats hos kunden och går igenom förutsättningarna för de olika stegen när det gäller exempelvis ventilationsaggregat och styrning av luftflöde. I tjänsten ingår även en uppföljning där det går att se hur mycket pengar de olika åtgärderna har sparat.

–  Beroende på avtalet bokas ett möte med kunden där vi tillsammans går igenom de olika åtgärderna som ska genomföras. De mest drastiska åtgärderna kan anses vara aningen oortodoxa, men om det handlar om att verksamheten annars riskerar att gå omkull är våra mest drastiska steg en bättre lösning eftersom de bara är tillfälliga, avslutar Erik Sunding.

Läs också:

Med relativt enkla medel kan Sverige spara 9 procent av sin energiförbrukning.
Så sparar vi en tiondel av energin
Läs mer
Projektet H+Forest kommer att utveckla kunskap kring hållbara livsstilar och beteenden.
10 nya projekt ska minska vår energianvändning
Läs mer

Läs också: