Så sparar vi en tiondel av energin

21. mars 2023
Med relativt enkla medel kan Sverige spara 9 procent av sin energiförbrukning. Det skulle inte bara innebära lägre kostnader för de som energieffektiviserar, utan det skulle också sänka elpriset i södra Sverige med ungefär 40 procent nästa vinter.

Fossilfritt Sverige har tillsammans med 29 företag och organisationer tagit fram en strategi för effektiv användning av energi och effekt. Sverige är generellt ganska dåliga på energieffektivisering, och ligger under EU-snittet. Strategin visar att den totala energianvändningen i Sverige skulle minska med en tiondel till 2030 om de politiska styrmedel som föreslås genomförs.

Strategin handlar inte om att vi ska spara eller snåla in, snarare om att effektivisera energianvändningen utan att livskvaliteten försämras. Det största besparingsarbetet kan göras genom att använda smartare teknik och ökad automatisering. På så sätt används energin bara där vi verkligen behöver den, och vi undviker onödigt spill.

Debatten handlar ofta om hur mycket ny energi vi kommer att behöva och hur denna ska produceras. Men genom att följa Fossilfritt Sveriges strategi skulle vi frigöra lika mycket energi som båda Ringhals-reaktorerna, eller 300 havsbaserade vindkraftverk producerar per år. En betydande del av den nya energi som vi kommer att behöva i vårt expansiva samhälle, kan alltså frigöras genom att vi använder dagens energiproduktion på ett effektivare sätt.

Energieffektivisering är den snabbaste, billigaste och miljövänligaste kraftkällan. Ändå glöms den ofta bort trots att potentialen är stor. Det är hög tid för ett paradigmskifte för energieffektivisering.

– Energieffektivisering är den snabbaste, billigaste och miljövänligaste kraftkällan. Ändå glöms den ofta bort trots att potentialen är stor. Det är hög tid för ett paradigmskifte för energieffektivisering, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i rapporten om strategin.

Det finns mycket effektiviseringspotential både i industrin och i bostadshus. En stor del av beståndet av flerbostadshus anses ha ett omfattande renoveringsbehov men samtidigt en låg renoveringstakt. Med relativt enkla medel går det spara mycket energi. Det handlar bland annat om smartare styrning av värmesystem, effektivare vattenkranar och justering av ventilationssystem.

Det finns även stor potential bland Sveriges dryga två miljoner småhus. Med smartare styrning av värmesystem, effektivare vattenkranar och munstycken, samt tilläggsisolering av vindar skulle mycket energi sparas. Dessutom finns det fortfarande 173 000 småhus med direktverkande el för uppvärmning.

Ett optimerat energisystem skulle även sänka elpriserna i Sverige, men också sänka de globala utsläppen när vi kan exportera grön el.

– Vi är osmarta i att använda energi, och det är dumt att använda pengar till att betala höga elräkningar. Det finns mycket vi kan ändra i beteende, men framför allt i smartare produkter. Det behöver vi göra för att ta hand om klotet, plånboken och stötta industrins behov av el nu, säger Svante Axelsson i SVT-intervju.

Läs också:

Visualisering av urbant odlingsgrannskap i den planerade stadsdelen Sätra i utkanten av Västerås. Källa: sweco.se
Så mycket kan stadsdelars energibehov minska
Läs mer