Så klimatsäkrar ni era fastigheter

3. oktober 2022
Klimatförändringar med skyfall, värmeböljor och jordskred innebär nya påfrestningar och utmaningar för våra fastigheter. Vi har därför satt ihop en guide för hur byggnader kan anpassas utifrån det nya klimatet.

De senaste åren har skyfall och värmeböljor varit stående inslag. Och framöver väntas vädret bli än mer extremt. Så hur skyddar vi våra byggnader bäst? Det första steget är att analysera den berörda fastigheten. Vilka risker finns? Ligger den nära vatten? Hur klarar huset en värmebölja? För den som ska bygga nytt handlar det också om att planera bygget, det finns till exempel enkla verktyg som utreder risken för exempelvis övertemperatur och föreslår konkreta lösningar.

1. Värmeböljor

Det nordiska klimatet har gjort oss bra på att bygga för att klara kyla men husens förmåga att klara höga temperaturer har inte varit lika prioriterat. Men i och med klimatförändringar väntas vi få fler och längre värmeböljor. Det ökar också behovet av inomhusmiljöer som ger komfort även varma dagar.

– Nya hus är rejält isolerade för att stänga inne värmen under vintern, tyvärr fungerar de likadant på sommaren vilket leder till att de blir väldigt varma särskilt i kombination med sol, säger Catarina Warfvinge, universitetslektor på Lunds Tekniska Högskola och seniorkonsult rådgivning på GK.

Vad kan man då göra för att komma åt problemet?

Utvändiga solskydd anpassade efter fönsterstorlek och orientering samt en effektiv ventilation är prio nummer ett, förklarar Catarina Warfvinge. Om du är i byggstadiet tänk också på att ju större fönster du planerar för desto längre ut behöver solskyddet placeras för en bra inomhusmiljö. Kylande byggmaterial, solskyddsfönster och skuggande växter är också bra alternativ.

2. Massiva skyfall

För att skydda en byggnad mot de skyfall som väntas komma rekommenderas att kontrollera att tak, fönster och dörrar är täta. När huset görs tätare behöver vi också se över kapaciteten på ventilationen eller om en avfuktare behöver installeras. I källare är det bra att installera översvämningsskydd, till exempel en avstängningsbar golvbrunn, bakvattenskydd och backventiler på avlopp. Bygg tak över källartrappor och garageportar samt kontrollera att det inte är stopp i stuprör, brunnar och dräneringsrör. Se till att marken lutar från fastigheten så att avrinningen sker åt rätt håll.

För den som planerar att bygga nytt välj material och färger som klarar ökande nederbörd.

3. Stora mängder snö

Precis som vi behöver förbereda oss för massiva skyfall kan stora mängder snö komma på kort tid. Och mycket snö på exempelvis ett tak blir riktigt tungt. Boverket har konstruktionsregler som visar hur stor snötyngd som tak och andra konstruktioner ska klara av.

Därför är det smart att i god tid före vintern inspektera befintliga konstruktioner och vid behov stötta upp. När snön väl kommer säkerställ även er snöröjningskapacitet. Visste du att det går att hålla koll på snötäckets aktuella tyngd i Sverige? Besök sajten här. Den uppdateras en gång per dygn.

4. Jordskred

De pågående klimatförändringarna gör att ungefär sex gånger fler ras och skred väntas, uppger Statens geotekniska institut (SGI) i ett pressmeddelande. Anledningen till ökningen är mer regn och högre havsnivåer. Fastigheter som ligger i sluttningar, vid sjöar och längs kusten ligger i farozonen. Var därför extra vaksam vid slänter och vattendrag om jordstycken börjar förflytta sig eller träd luta. Om du har en slänt belasta den inte med snöhögar, parkerade bilar eller trädgårdsavfall. Ett sätt att stabilisera sluttande tomter är också att plantera djupt rotade träd och buskar som suger upp vatten och håller samman marken.

Läs SGI:s lista över de platser i Sverige där det är störst risk för ras, skred och erosion.