Kvinnor mindre effektiva vid lägre temperaturer på jobbet

14. februari 2023
Män och kvinnor jobbar bäst vid olika temperaturer, slås fast i en studie. Hur kan då arbetsplatser anpassa temperaturen utifrån både kvinnor och mäns önskemål? Vi frågade experten Britta Permats, vd på Svensk Ventilation.

Kvinnor behöver en högre temperatur än män på jobbet, visar studien Battle for the thermostat: Gender and the effect of temperature on cognitive performance. Studien konstaterar att det är en signifikant skillnad mellan hur kvinnor och män påverkas av temperaturskillnader när de ska prestera i matematiska och verbala uppgifter. Vid varmare temperaturer presterade kvinnor bättre medan det motsatta gällde för männen. Prestationsökningen för kvinnorna i förhållande till den ökade temperaturen är klart tydligare fastställd än prestationssänkningen för männen. Resultatet är alltså att arbetsplatser med både kvinnliga och manliga medarbetare skulle öka sin produktivitet om de hade en något högre temperatur än vad som är rekommenderat.

Britta Permats, vd Svensk Ventilation, beskriver det som ett mycket intressant område som kräver mer forskning eftersom det är många parametrar som måste vägas in.

– Temperaturen på en arbetsplats under vintern bör ligga på 22 grader, inte 20 eller 21. Sedan beror det lite på vad för typ av arbetsuppgifter man har. Sommartid behöver man inte kyla ner till 22 grader, utan här är det viktigt att tänka på energiförbrukningen. Det kan räcka med att sänka till 24 grader. Det finns en brytpunkt vid 22 grader där män och kvinnor är lika verbala.

Samtidigt påpekar hon att vi befinner oss i en energikris, och kan behöva sänka temperaturerna under vintern.

Det man kan göra i ett kontorslandskap är att se över möjligheterna för att personalisera temperaturer.

– Det man kan göra i ett kontorslandskap är att se över möjligheterna för att personalisera temperaturer. Generellt sett är jag emot kontorslandskap eftersom jag anser att man bör kunna styra ventilationen individuellt.

Mads Mysen, direktör på norska GK, pekar på att många byggnader inom offentlig sektor har valt att just sänka inomhustemperaturen för att spara energi under vintern, samtidigt som det jobbar fler kvinnor än män inom den offentliga sektorn.

”Effektiviteten hos en majoritet av arbetsstyrkan inom den offentliga sektorn sjunker alltså i takt med temperatursänkningen. När temperaturen går ut över kvinnors prestationer, har de inte samma förutsättningar som män att lyckas,” skriver han i ett inlägg.