Gör det enkelt – och grönt

28. september 2021
Med mottot ”allt räknas” är Ole-Jonny en sann pådrivare. Tillsammans med VVS-leverantören Brødrene Dahl har han sett till att klimatavtrycket från rörinstallationerna i nya Sophie Radichs skola i Lillestrøm blivit väsentligt lägre.

Lillestrøm kommun i Norge har höga hållbarhetsambitioner för den nya skolan, Sophie Radichs skola, som är byggd i massivt trä. För att bland annat uppfylla kravet på endast 25 kg avfall per kvadratmeter under byggarbetsfasen – att jämföra med ”normala” 100 kg avfall per kvadratmeter – måste alla som är involverade i projektet bidra.

Alla kan göra något

Ole-Jonny Elshaug är projektledare för GK:s rörentreprenad i projektet och bestämde sig tidigt för att pusha för att GK tillsammans med sina leverantörer skulle bidra till att minska både avfallet och klimatgasutsläppen från transporterna under projektet.

— Det handlar om att ligga i framkant och tänka grönt men också att vara konkret och praktisk och se vad vi kan göra inom ramen för just detta projekt. När man sedan hittar leverantörer som tänker precis likadant är det egentligen inte så komplicerat, säger Ole-Jonny.

Ole-Jonnys idéer välkomnades av Tom-Ronny Ruud, som jobbar hos VVS-grossisten Brødrene Dahl (BD) och som gärna ville diskutera hur GK och BD tillsammans skulle kunna göra leveranserna till Sophie Radich-projektet grönare.

Resultatet blev ett avtal om att GK skulle göra endast en beställning per vecka och att BD skulle göra sitt bästa för att packa beställningen på ett sätt som innebar att mängden emballage reducerades. BD ville dessutom använda enbart nollutsläpps- eller lågutsläppsbilar för transporterna och ville ta med sig avfall och pallar tillbaka för återvinning och återanvändning. På så sätt kunde man spara in på både transporter och avfall och få minskade klimatgasutsläpp. BD gjorde sina leveranser nattetid så att alla varor fanns på plats när montörerna skulle börja arbeta.

Vill bli utmanade

— Vi värdesätter att våra kunder utmanar oss, ställer krav och inte minst bjuder in till en tidig dialog om gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar. Den erfarenhet vi får i detta projekt kan vi sedan ta med oss in i andra leveranser, säger Tom-Ronny Ruud hos Brødrene Dahl, som betonar att det är viktigt att tänka i nya banor och utanför boxen.

Som underentreprenör och leverantör behöver vi inte bara leverera enligt byggherrens och entreprenörens krav, vi kan även gå ett steg längre och enligt vår erfarenhet behöver det inte nödvändigtvis betyda ökade kostnader, säger Ole-Jonny.

Viktigt samspel

En annan av GK:s leverantörer, sanitetsföretaget TECE Norge, är också involverat för att göra GK:s leveranser mer hållbara. GK är en pådrivare i Norge när det gäller att använda bullerreducerande plaströr i sina entreprenader i stället för gjutjärnsrör som fortfarande anses vara ”standard”. Plaströren ger ett betydligt lägre CO2-avtryck och Ole-Jonny har försäkrat sig om att denna typ av rör används i Sophie Radich-projektet.

Ett mångårigt samarbete med TECE Norge har också resulterat i ett gemensamt fokus på att leverera hållbara lösningar.

— Våra leverantörer spelar en viktig roll i GK:s arbete mot visionen om att bli en klimatförebild. GK jobbar aktivt med att reducera de egna klimatgasutsläppen, men vi vet också att vi måste bidra till att reducera de klimatgasutsläpp som sker i vår leverantörskedja. Vi kan ställa krav på att våra leverantörer jobbar aktivt med sin hållbarhetsprofil och bara välja de leverantörer som uppfyller våra krav, men de bästa resultaten får vi när vi hittar smarta och effektiva lösningar tillsammans, säger Tor Inge Stensaas som är inköpschef på GK Norge.

-Vi bär alla en del av ansvaret och vi måste våga att fråga oss själva, ”vad kan jag bidra med”. Det är alltför viktigt för att inte göra något åt det, avslutar Ole-Jonny

Läs också:

Hållbarhet och ESG på GK
Läs mer

— Vi bär alla en del av ansvaret och vi måste våga att fråga oss själva, ”vad kan jag bidra med”. Det är alltför viktigt för att inte göra något åt det, avslutar Ole-Jonny

Kund- och leverantörintervjuer

Det är helheten som räknas

Vi kan inte bara titta på antingen stora eller små saker när vi pratar om hållbarhet, det är helheten som räknas, säger Dennis Knarvik, hållbarhetsansvarig på norska Brødrene Dahl. Han jobbar med allt från strategiska val till små beteendeförändringar i vardagen, som till exempel cykelförråd för anställda som vill cykla till jobbet.

Første og tredje generasjon