Upptäck driftstopp redan innan de inträffar

14. september 2021
Driftstopp i byggnaders tekniska installationer är vanligt och kostar fastighetsbranschen ofattbara summor varje år. Med digital teknik hjälper GK kunder att minska risken för driftstopp. Det bidrar till en mer säker, kostnadseffektiv och hållbar drift.

En värmepump som plötsligt slutar fungera eller en trasig fläkt som gör att ventilationen i klassrummet lägger ner. Denna typ av driftstopp kostar fastighetsbranschen åtskilliga miljoner årligen. Men nu finns enkla digitala lösningar som gör drifttekniken mer snabbfotad och proaktiv. I grunden handlar det om att digital teknik hjälper till att koppla upp en eller flera fastigheters samtliga tekniska installationer på ett och samma ställe. Det gör driften betydligt enklare att övervaka, exempelvis via en app i mobilen eller på datorn.

GK:s molnbaserade tjänst GK Cloud är redan idag en av de marknadsledande tjänsterna för driftövervakning i Norge med kunder som Bergen kommun och Stadsbygg, som sköter merparten av den norska statens fastighetsbestånd. I tjänsten samordnas exempelvis värme och ventilation så att de samverkar optimalt och det blir enkelt att överblicka helheten. Dålig ventilation eller hög energiförbrukning går också snabbt att upptäcka med hjälp av tjänstens larmfunktion. Det går även att använda tjänsten för att sätta upp en underhållsplan som förebygger driftstopp på sikt.

GK:s ambition är att avlasta på det sätt som kunden önskar. Vissa vill till exempel ha tillgång till den digitala tekniken men sköter all övervakning själva. Andra vill att GK:s serviceteam stöttar upp genom att gå digitala ronder för att åtgärda akuta fel. GK:s analytiker kan också titta på förbättringspotentialen genom att analysera driftdata och ge förslag på åtgärder som förbättrar kundens driftsäkerhet. 

Digitala lösningar för driftövervakning har fördelar på flera plan. Förutom stora kostnadsbesparingar tack vare ökad driftsäkerhet är den digitala utvecklingen också viktig ur ett hållbarhetsperspektiv: det ger bättre inomhusklimat och lägre klimatavtryck.

Den digitala utvecklingen går dessutom snabbt. Att koppla upp sina tekniska installationer till en digital tjänst som GK Clouds innebär att man inte bara får tillgång till de digitala lösningar som finns i dag utan också har rätt förutsättningar att använda kommande teknik. I en snar framtid har GK exempelvis digitala lösningarna som upptäcker driftstopp innan de ens har inträffat.

Läs också:

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.
GK Cloud
Läs mer