Därför ska du använda VR på stora byggprojekt

12. maj 2021
Vid större nybyggnationer och renoveringar använder GK idag VR-teknik för att öka effektiviteten och minska risken för fel och materialspill. ”VR bidrar till ökad hållbarhet och lägre produktionskostnader för kunden”, säger Ulrik Andersson, projektchef på GK.

Tekniken med Virtual Reality (VR) är på frammarsch och kan förenkla, effektivisera och bidra till en mer hållbar byggprocess. Det hela går ut på att produktionspersonalen redan i projekteringsfasen får uppleva byggnaden precis så som den kommer att se ut när den är klar – men i en VR-modell.

– Den stora fördelen med VR jämfört med att titta på exempelvis en 3D-ritning i paddan är att vi blir mer proaktiva. Det är lättare att överblicka projektet och korrigera fel redan i projekteringen. På så vis undviker vi de konstruktionsfel som vanligtvis upptäcks först ute på bygget och får bättre kontroll över slutresultatet, säger Ulrik.

Ett vanligt fel som ofta upptäcks ute på byggen är att ventilationskanalerna på ritningen placerats för nära väggen, så att det inte finns plats kvar för isoleringen. Ofta innebär den här typen av fel att produktionspersonalen måste göra om och göra rätt, med både materialspill och extra tidsåtgång som följd. Men genom att ta på sig VR-glasögonen kan produktionspersonalen istället upptäcka den här sortens fel redan innan de börjat jobba på bygget och föreslå ändringar för konstruktören. Eftersom VR visar hur alla installationer som el, rör och ventilation går i byggnaden är det enkelt att se vilka ändringar som är möjliga.

– En annan stor fördel är att tekniken förbättrar arbetsmiljön. I VR är det enklare att se hur personalen ska gå tillväga för att få så bra arbetspositioner som möjligt när de bygger kanaler och andra installationer, säger Ulrik.

GK har använt tekniken vid bland annat en ombyggnation av Landvetters säkerhetskontroll och vid nybyggnationen av det 28 våningar höga hotell- och kontorshuset Kineum i Göteborg. GK har också medverkat i ett forskningsprojekt på Chalmers som i sin rapport drar slutsatsen att VR-teknik ökar produktiviteten på arbetsplatsen.

– Det blir helt enkelt billigare och mer miljövänligt att bygga med VR, säger Ulrik. Tack vare den här nya tekniken, som utvecklas snabbt, kan kunden spara pengar på ökad produktivitet och projektet blir mer hållbart eftersom vi minskar risken för materialsvinn och förbättrar arbetsmiljön ytterligare.