Strategi 2020-2025: G-Kraft

GK ska gå i spetsen och ta sin del av ansvaret för att säkerställa ett bättre klimat för kommande generationer.

De globala klimatutmaningarna kräver att samhället drastiskt ställs om i en mer hållbar riktning. Att minska fastigheters klimatpåverkan är nödvändigt, men för dem som lyckas skapa de bästa lösningarna kan detta också bli en konkurrensfördel.

GK utformat i 2019/2020 en ny strategi för koncernens verksamhet i Norge, Sverige och Danmark för perioden 2020–2025. Koncernstrategin ger en gemensam, tydlig inriktning för hela koncernen och ska bidra till ökad effektivitet, motivation och samordning internt, samt ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Strategin har fått det interna namnet "G-Kraft" och den handlar om den kraft vi kan få ut av att vara ett GK.

I strategin har vi formulerat fyra överordnade strategiska vägval:

 • Vi ska vara ett GK
 • Vi ska prioritera lönsamhet före tillväxt
 • Vi ska ha ett tydligt fokus på klimatet och framtiden
 • Vi ska vara en ledande totalteknisk entreprenör och servicepartner

Vi har definierat GK:s mission, vision, värderingar, roll och löften till medarbetare, kunder och samhället och vi har skapat en tydlig målbild för vilket vägval vi ska ta under strategiperioden.

 • Vi lockar till oss, utvecklar och behåller de mest kompetenta och engagerade medarbetarna och cheferna i vår bransch
 • Vi har en kundorienterad prestationskultur som drivs av våra värderingar
 • Vi har Skandinaviens starkaste varumärke i vår bransch
 • Vi har branschens nöjdaste kunder
 • Vi är förstahandsvalet för kunder som värdesätter innovativa och hållbara lösningar
 • Vi anses vara en förebild och en drivkraft för en mer hållbar byggbransch
 • Vi ska ha halverat våra egna CO2-utsläpp senast 2030
 • Vi ska minska de indirekta utsläppen från kunder och leverantörer med 55 procent till 2032

Så arbetar GK med hållbarhet och ESG

Som ett stort skandinaviskt företag har GK ett ansvar att bidra. Vi är på många sätt redan ett grönt företag. Vi har energieffektivisering, inomhusklimat och smarta fastighetslösningar i ryggmärgen. Men vi kan också göra mer. Vi måste själva agera mer hållbart, men inte minst ska vi driva på för att våra leverantörer och kunder ska bli ännu mer hållbara.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle