Trenderna för smarta byggnader och hem

22. augusti 2022
Allt fler byggnader blir smarta och AI allt viktigare. Men hur ser trenderna egentligen ut när det gäller byggnader och bostäder?

Utvecklingen går snabbt när Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning gör intåg i fastighetsbranschen. Äldre system fasas ut till förmån för AI-drivna lösningar och efterfrågan växer på både hård- och mjukvara, visar en ny rapport från analysföretaget Memoori. AI-driven analys spås också successivt ersätta traditionella former av mjukvaruanalys som används idag.

Försäljning av hårdvara står för ungefär 35 procent av den totala försäljningen av AI-lösningar till smarta byggnader. Det handlar om exempelvis kameror och säkerhet- och passersystem. Inom andra segment som också nyttjar smart teknik är det framför allt försäljningen av mjukvara som växer, men för smarta byggnader utgör hårdvaran en viktig roll i helhetslösningarna. Memoori bedömer att hårdvaruförsäljningen till smarta byggnader kommer att fortsätta vara viktig framöver och behålla sin andel av den totala försäljningen på omkring 35 procent.

Att styra byggnaders värme, ventilation, belysning och andra funktioner med hjälp av AI blir allt vanligare, enligt rapporten. Det kan vara data från exempelvis passersystem, belysning eller säkerhetskameror som används för att uppskatta hur många personer som befinner sig i byggnaden, eller i vissa delar av byggnaden. Det kallas ”occupancy management” och ger ökad flexibilitet i byggnader som används på nya sätt efter pandemin. Kontorslokaler har blivit platser som man vistas på en till några gånger i veckan, i stället för som tidigare varje dag. Det ger möjligheter att spara mycket energi genom att exempelvis anpassa uppvärmningen.

Den här utvecklingen är något som det smarta systemet GK Cloud tar fasta på. Systemet använder AI-teknik och kopplar samman värme, ventilation och andra lösningar i fastigheten med externa datakällor. Baserat på informationen optimeras byggnadens drift automatiskt. Det kan handla om att hämta in extern väderdata för att anpassa temperaturen i fastigheten. På så sätt sparar man pengar och förbättrar inomhuskomforten.

Kontoret som en viktig mötesplats ger också upphov till nya behov av smarta funktioner. I takt med att användandet av många byggnader förändras behöver också de smarta systemen uppdateras och att ha koll på vem som befinner sig i byggnaden spås bli viktigare framöver.  Den globala marknaden för passerkontroll uppskattas fortsätta växa till en total global efterfrågan om 1,6 miljarder dollar år 2024.