Spara el utan att försämra arbetsmiljön

7. februari 2023
Med rusande elkostnader har det blivit viktigt för företag att skära ner på energiförbrukningen både ur ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. Men energibesparingen får inte ske på bekostnad av de anställdas välmående.

Ett välkänt och omdiskuterat sätt att sänka energianvändningen är att sänka inomhustemperaturen under den kalla delen av året. Detta har blivit alltmer populärt och politiker har i intervjuer till och med stoltserat med hur kallt de har hemma. Men är det så smart att sänka inomhustemperaturen på arbetsplatsen eller kan det snarare leda till ökade kostnader i form av lägre produktivitet?

Inomhustemperaturen på kontor, skolor och liknande arbetsplatser ska ligga på minst 20 grader enligt Arbetsmiljöverkets regler. Vissa arbetsplatser kan även tillåta lägre inomhustemperatur, exempelvis där medarbetarna rör på sig mycket, eller lokaler inom livsmedelsindustrin. I föreskriften om arbetsplatsens utformning på Arbetsmiljöverkets hemsida finns regler gällande temperatur på arbetsplatsen.

Rumstemperaturen påverkar inte bara vårt välbefinnande utan även vår koncentration och arbetsförmåga. Det är också viktigt att vara försiktig med inomhustemperaturssänkningar när det kommer till lokaler som huserar grupper som är särskilt känsliga för kyla. Det kan handla om äldreboenden eller förskolor där små barn ofta går barfota direkt på golvet.

Men det är inte bara inomhustemperaturen som är avgörande för ett företags energiförbrukning. Det finns fler områden att effektivisera; ett av de största är ventilationssystemet. Ventilationen är avgörande för att personer ska må bra på arbetsplatser och i skolor, är luftkvaliteten bra blir personalen friskare och piggare. Se därför till att ventilationen är effektiviserad och anpassad efter behoven, så att den ger en god luftkvalitet utan att arbeta för mycket. Folkhälsomyndighetens riktvärden för uteluftsflöde bör inte underskridas. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal användning regelmässigt överstiger 1 000 parts per million (ppm) är det en indikation på att ventilationen inte är tillfredsställande.

Fastighetsägare bör vara försiktig med energibesparingar genom att sänka varmvattentemperaturen. En låg varmvattentemperatur, särskilt tillsammans med ett lågt vattenflöde, kan nämligen leda till tillväxt av legionellabakterier. Och detta vill man undvika eftersom legionellabakterier kan orsaka en allvarlig lunginflammation vid namn legionärsjuka, eller om man har tur i oturen, en mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber.

För företag med stor energiförbrukning och höga elräkningar kan det också vara en bra investering med en energikartläggning. Se då till att engagera medarbetarna så att energikonsulten går igenom företagets verksamhet tillsammans med dem, och belyser de områden där det går att göra energibesparingar utan att försämra arbetsmiljön.

Läs också:

Energimyndigheten har gjort en lista över hur ventilation i ett hus kan bli mer energieffektiv.
Checklista för bättre ventilation från Energimyndigheten
Läs mer