Såpbubblor avslöjar smittorisk

16. maj 2023
Med hjälp av såpbubblor kartlägger ett gäng forskare på Högskolan i Gävle luftflöden i ett rum. Syftet är att finna ventilationsmetoder som kan minska spridningen av sjukdomar och smittämnen.

Under pandemin fick ventilationen den uppmärksamhet den förtjänar. Plötsligt blev gemene man medveten om hur viktigt det var med en ordentlig ventilation och rätt luftflöden. Framför allt på arbetsplatsen. I vår utandningsluft finns små partiklar, aerosol, som inte syns, men som färdas genom luften och lätt kan andas in av andra som befinner sig i samma rum. På det här viset sprids många smittor.

Därför är det viktigt att förstå hur luften i ett rum rör sig, och hur vi kan anpassa ventilationen för att minimera smittorisken. På Högskolan i Gävle pågår just nu forskning om detta. En del av forskningen går ut på att mäta såpbubblors rörelse i ett rum med personer som andas, pratar, hostar och nyser. I högskolans labbhall har man byggt upp ett rum med glasväggar där de, med hjälp av tryckluft, släpper ut en blandning av helium och såpbubbellösning för att studera hur såpbubblorna rör sig med luften i rummet.

Såpbubblorna följer luftens rörelse i rummet och med hjälp av dem kan vi se hur luften rör sig. Vi kommer att fotografera såpbubblorna som rör sig med luften och sedan digitalt analysera spåren som bildas på bilderna.

– Såpbubblorna följer luftens rörelse i rummet och med hjälp av dem kan vi se hur luften rör sig. Vi kommer att fotografera såpbubblorna som rör sig med luften och sedan digitalt analysera spåren som bildas på bilderna. Genom att veta tid, spårens längd och riktning kan vi ta reda på hur luften rör sig i rummet, säger Elisabet Linden, forskningsingenjör på Högskolan i Gävle, i ett pressmeddelande.

Utifrån resultaten av studierna vill de kunna ta fram metoder för att se hur stor sannolikheten är att en person som är smittad kan smitta andra i samma rum. Forskningsrådet Formas har avsatt fyra miljoner för att Elisabet Linden och hennes kollegor ska kunna forska om hur ventilationen kan minska luftburna infektioner inomhus.

– Den här typen av experiment är bra för att se hur stor risken är att luften du andas ut kommer fram till en annan person. Då kan vi hitta ventilationsmetoder för att undvika den risken. Spridning av smittämnen minskar när luftströmningsmönstret ändras och vi kommer att undersöka vilken effekt man kan få av att bygga om och komplettera befintlig ventilation, säger Alan Kabanshi, forskare inom energisystem på Högskolan.

Ventilationen är alltså en avgörande faktor för hur smittor sprids i vårt samhälle. Särskilt på våra arbetsplatser. Kostnaderna för en välfungerande ventilation är alltså väl investerade pengar som kan betala av sig i minskad sjukfrånvaro.