Så ska GK:s klimatmål kvalitetssäkras

24. januari 2023
GK:s klimatmål ska granskas av Science Based Targets initiative. Ett steg i helt rätt riktning, förklarar hållbarhetsansvariga Karina Nilsen.
– Vi vill ju minska våra utsläpp på riktigt, säger hon.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett globalt organ som hjälper företag att sätta vetenskapliga mål för att minska utsläppen av växthusgaser. GK:s anslutning till SBTi innebär att koncernen åtar sig att fastställa kvalitetssäkrade klimatmål för verksamheten.

– Om vi säger att vi ska minska våra utsläpp med 50 procent till 2030, då skickar vi in det tillsammans med planen för hur det ska gå till. SBTi kontrollerar målen och om det är i linje med vetenskapen, säger Karina Nilsen, hållbarhetsansvarig på GK.

SBTi säkerställer att målen är tillräckligt ambitiösa och GK kan behöva uppdatera dem för att säkerställa att utsläppen minskar tillräckligt mycket och snabbt. När målen väl godkänts ska framsteg i förhållande till målen rapporteras årligen. Det gäller både företagets egna utsläpp och utsläpp från värdekedjan.

­­– SBTi är väldigt konkreta och tydliga med vad man behöver få på plats. Vi kommer få en klimatbudget för att veta hur lite koldioxid vi kan släppa ut varje år, vilka projekt vi ska satsa på och vilka vi behöver säga nej till.

Vi vill ju veta att vi gör skillnad. Det är väldigt viktigt eftersom vi säger att vi ska vara en klimatförebild, och att vi ska bidra till Parisavtalets mål. Vi märker också att våra kunder tycker detta är viktigt och ställer krav.

Karina Nilsen ser många fördelar med att GK får sina klimatmål granskade:

– Vi vill ju veta att vi gör skillnad. Det är väldigt viktigt eftersom vi säger att vi ska vara en klimatförebild, och att vi ska bidra till Parisavtalets mål. Vi märker också att våra kunder tycker detta är viktigt och ställer krav.

Hon förklarar också att det är en bra affär att leverera tjänster med lägre klimatutsläpp och att GK ser sig som en del av lösningen med sin expertis inom energieffektivisering. Flera av GK:s kunder har också anslutit sig till SBTi, till exempel servicebolaget Coor och norska bygg- och fastighetsföretaget Veidekke.

– Det betyder väldigt mycket att ha stora kunder som prioriterar och efterfrågar klimatvänliga lösningar precis som vi. Då kan vi gemensamt driva utveckling och innovation framåt. Om vi sätter och jobbar mot samma mål tror jag att vi kommer förstå varandra bättre, säger Karina Nilsen.