Så hanterar GK:s byggdoktor radon på skola

31. maj 2022
Att hitta radon i en fastighet kan kännas otäckt. Men i de allra flesta fall går det att få situationen under kontroll med lite hjälp. Följ med när GK:s byggdoktor Andreas Wallin tar sig an en mellanstadieskola med radonproblem.

På GK är radonmätningar och radonsaneringar vanligt förekommande uppdrag. Det finns flera olika anledningar varför en byggnad drabbas. Ibland har man byggt med materialet lättbetong, i andra fall kan det finnas sprickor och skador i byggnaden som gör att radon tar sig in från marken.

Andreas Wallin är radonsakkunnig, energispecialist och byggdoktor på GK. Han hjälper regelbundet kunder som har problem med radon. Nyligen fick han i uppdrag att undersöka situationen på en mellanstadieskola där en initial mätning hade indikerat förhöjda värden av radon i biblioteket. Elektroniska radonmätare placerades då ut på strategiska lägen.

Utrustningen mäter radonhalten varje timme och det var tydligt  att nivåerna gick upp så fort ventilationen slogs av när alla gått hem på kvällen. När sedan ventilationen slogs på igen på morgonen sjönk halterna under riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter vilket gjorde att det inte utgjorde någon akut hälsorisk för personer som vistades i biblioteket.

– Utrustningen mäter radonhalten varje timme och det var tydligt att nivåerna gick upp så fort ventilationen slogs av när alla gått hem på kvällen. När sedan ventilationen slogs på igen på morgonen sjönk halterna under riktvärdet 200 becquerel per kubikmeter vilket gjorde att det inte utgjorde någon akut hälsorisk för personer som vistades i biblioteket, säger Andreas Wallin.

När problemet väl konstaterats var det Andreas uppgift att försöka hitta källan till radonet. Han började mäta på olika platser i biblioteket. Snart visade det sig att halterna var höga dels vid en liten upphöjd scen samt att det kom in väldigt höga halter från de två tilluftsdon som satt placerade vid golvet nära fönstren. Vid scenen var det troligtvis sprickor som gjorde att markradon kom upp i utrymmet och stannade kvar där.

– Den radon som kom in via tilluften kom från kanaler som gick under betongbjälklaget. Kanalerna hade blivit skadade med åren och radon läckte in från marken via sprickor. Halterna kunde bli så höga som uppemot 8 000 becquerel per kubikmeter, det är bland de högsta värdena jag mätt, säger Andreas Wallin.

För att komma till rätta med ett radonproblem är en första åtgärd ofta att förbättra ventilationen. Större byggnader har normalt system för både tilluft och frånluft som kan justeras för att öka genomströmningen. Man kan också installera en radonsug under golvet som samlar upp radon som annars hade tagit sig vidare upp i huset. I den skola som Andreas Wallin undersökte blev rekommendationen att starta ventilationen ungefär fyra timmar tidigare på morgonen. På det sättet hann radonhalterna gå ner ordentligt innan personal var på plats för att påbörja arbetsdagen.

– Genom att öka ventilationen kan man på ett effektivt och billigt sätt få bukt med problemet. På lång sikt rekommenderade vi också att stänga de existerande tilluftskanalerna eftersom de tillförde radon in i biblioteket och istället ersätta dom med nya kanaler i taket, säger Andreas Wallin.

Läs också:

Skolor tycks ha fler utrymmen med förhöjda radonvärden än kontor och industrier.
Därför är radonmätningar så viktiga
Läs mer