Så får ni bra inomhustemperatur under värmeböljor

7. juni 2022
Temperaturen på våra arbetsplatser är en viktig del av arbetsmiljön. Det handlar om säkerhet men påverkar också medarbetares hälsa och välmående. Så här håller du en bra temperatur när värmeböljor testar systemet.

I och med klimatförändringar väntas vi få fler och längre värmeböljor, vilket gör att kyla blir allt viktigare på arbetsplatser. Inomhusmiljön påverkar allt från produkt och processer till anställda och kunder. För vissa företag är tillgången till utrymmen som klarar av att hålla en viss temperatur avgörande för att kunna upprätthålla produktionen. Alla arbetsgivare har också ett ansvar att se till att temperaturen håller sig inom vissa intervall. Vilket intervall som gäller beror på vilken verksamhet det handlar om. I kontor och skolmiljöer handlar det ofta om temperaturer mellan 20 – 24 grader. Men enligt Arbetsmiljöverket kan temperaturer uppåt 26 grader i en lokal tolereras periodvis.

Vilken temperatur som gäller kan variera i en och samma byggnad om man har olika sorters verksamhet i utrymmena. Då gäller det som arbetsgivare att hålla koll.

– Vilken temperatur som gäller kan variera i en och samma byggnad om man har olika sorters verksamhet i utrymmena. Då gäller det som arbetsgivare att hålla koll. På arbetsmiljöverkets hemsida finns all information kring regler och specifika intervall för temperaturer, säger Anders Hallbäck, kylansvarig på GK i region syd.

Idag är det många som inte tagit höjd för värmeböljor i sina kylsystem, men intresset ökar för lösningar som klarar av att göra jobbet även vid höga temperaturer. Tidigare har man ofta dimensionerat kylsystemen efter en maxtemperatur om 27 grader utomhus. Nu är det vanligare att man räknar med utomhustemperaturer runt 33 – 34 grader när en ny anläggning installeras. Det är en förändring som märks tydligt de senaste åren.

– Värmeböljor innebär en enorm påfrestning på både ventilation och kylmaskiner. Det får inte bli för kallt och dragigt i lokalen men samtidigt måste kylan spridas jämnt över hela lokalen. Genom att ha många utblås kan kylan spridas överallt samtidigt på ett lugnt och effektivt sätt, säger Anders Hallbäck.

Genom att jobba förebyggande kan arbetsgivare också optimera funktionaliteten i de system som finns på plats i lokalerna. Filter ska rengöras för att få ett bättre flöde genom ventilationskanaler. Och kylmaskinens kondensor bör rengöras för att aggregatet ska fungera optimalt. Minst två gånger om året bör man se över kylmaskinens aggregat.

– En bra kylmaskin ska klara av att hantera värmeböljor och är dimensionerad för den effekt som ventilationskanalerna är byggda för. Människor varken mår bra eller klarar av att prestera i sitt arbete när det blir för varmt. Därför är det viktigt att se till att ha ett genomtänkt system för kyla, säger Anders Hallbäck.