Så bygger du för att klara värmeböljor

27. augusti 2021
Många kommunala bostadsbolag bygger utan att anpassa fastigheterna för kommande värmeböljor. Men det finns sätt att få en bra inomhusmiljö när temperaturen väntas stiga. GK tipsar om solskydd och effektiv ventilation.

Det nordiska klimatet har gjort oss bra på att bygga för att klara kyla men husens förmåga att klara höga temperaturer har varit något av en icke-fråga. Men i och med klimatförändringar väntas vi få fler och längre värmeböljor. Det ökar också behovet av inomhusmiljöer som ger komfort även varma dagar.

– Fastighetsägare märker av klimatförändringar eftersom alltfler hyresgäster klagar på att det är för varmt inomhus vår, sommar och höst. Nya hus är rejält isolerade för att stänga inne värmen under vintern, tyvärr fungerar de likadant på sommaren vilket leder till att de blir väldigt varma särskilt i kombination med sol, säger Catarina Warfvinge, universitetslektor på Lunds Tekniska Högskola och seniorkonsult rådgivning på GK.

En rundringning från SVT och tidningen Hem & Hyra visar att mindre än hälften av de cirka 50 tillfrågade kommunala bostadsbolag i södra Sverige gör anpassningar i sina byggprojekt och renoveringar för att möta framtidens värmeböljor. En del av de tillfrågade använder kylande byggmaterial, solskyddsfönster, skuggande växter och bättre ventilation men bara några få jobbar aktivt med olika metoder vid renovering och nyproduktion.

– Problemet med varma lägenheter går faktiskt att förhindra med lite analys inför att huset byggs, säger Catarina Warfvinge. I samarbete med arkitekten hjälper vi på GK fastighetsägare att inledningsvis räkna på vilken typ av solskydd som behövs utifrån fönsterstorlek och orientering för att få ett bra inomhusklimat.

Utvändiga solskydd är mest effektiva, men ofta dyra att installera i efterhand så det är bra att se över det alternativet tidigt i processen. I efterhand krävs det också ofta bygglov för ändringen. Ju större fönster byggnaden har desto längre ut behöver solskyddet placeras för att det inte ska bli för varmt inne.

GK gör även analyser för kontor som behöver kylas. Genom att göra medvetna, klimatanpassade val finns pengar och energi att spara.

– I första hand kontrollerar vi hur mycket av solinstrålning och internvärme som kan elimineras – sen väljer vi storlek på installationen för komfortkyla. Har man riktig tur kanske den inte ens behövs. 

Branschföreningen Svensk ventilation rekommenderar FTX-ventilation med geometrisk förvärmning/kylning vid både nybyggnation och renovering. Tekniken kallas GEO-FTX och går ut på att man nyttjar värmen – eller kylan – i marken genom att via ett borrhål förvärma/kyla tilluften till ett FTX-aggregat. På sommaren när marken är kallare än utomhusluften kyls den ner innan den går in i fastigheten. Det kan en varm sommardag sänka inomhustemperaturen med flera grader jämfört med en sedvanlig FTX-lösning.

– Det blir allt viktigare att ta frågan om övertemperaturer inomhus på allvar. Vi behöver inte vänta och se om det blir för varmt! Det finns så många enkla och tillräckligt noggranna beräkningsverktyg att använda i ett tidigt skede för att ta reda på risken för övertemperaturer och hitta lösningar på hur vi kan hantera dem, säger Catarina Warfvinge.