Rapport: Politiken riskerar missa genväg till fossilfritt samhälle

4. april 2023
Målet är tydligt: Sverige ska nå noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Men politikerna riskerar att missa en viktig pusselbit i debatten, nämligen energieffektivisering. Det menar Installatörsföretagen i en ny rapport.

En stor del av den energi som behövs för omställningen till minskade utsläpp finns redan men slösas bort av ineffektiv energianvändning. Det framkommer i rapporten ”Frigör mer energi för omställningen av samhället”. Därför vill Industriföretagen få upp energieffektiviseringen på den politiska agendan. Vi har talat med Helen Aristondo Magnusson, energiexpert på Installatörsföretagen och ansvarig för rapporten.

Hur kan behovet av ökad elanvändning mötas av ny fossilfri elproduktion?

– Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att möta det ökade elbehovet är att se till att genomföra åtgärder som effektiviserar eller minskar energianvändningen. Energieffektivisering minskar energiförluster och ökar utnyttjandet av energin. Det kan till exempel innebära att byta ut äldre, mindre effektiva installationer eller att isolera kanaler, rör och klimatskal för att minska behovet av uppvärmning eller kylning. Energibesparing handlar om att minska den totala energianvändningen. Det innebär att byta ut energiintensiva processer eller produkter mot mindre energikrävande alternativ. Det kan även innebära att stänga av utrustning när den inte används.

Hur effektiviserar vi dagens energianvändning på bästa sätt?

– Genom att förbättra isoleringen av kanaler, rör, väggar och tak kan vi minska värmeförlusten och därmed minska energianvändningen. Att byta ut äldre och mindre energieffektiva installationer till modernare och mer energieffektiva modeller kan också ge stora energibesparingar.

Var sparar vi mest energi i bostäder och lokaler?

– Det bästa sättet att spara energi varierar från byggnad till byggnad och beror på många faktorer. Byggnadens ålder, läge och användningsändamål är några exempel. En energianalys eller energikartläggning av byggnaden kan hjälpa till att identifiera de mest effektiva åtgärderna för att spara energi.

– Något av de mest effektiva är att isolera tak, väggar, golv, rör och kanaler för att minska värmeförlusterna. Tillsammans med energisnåla fönster kan en välisolerad byggnad med isolerade rör och kanaler minska energianvändningen med upp till 50–60 procent.

Hur kan smartare elanvändning ge ett stabilare elsystem?

– Genom att kombinera dessa fyra tekniker: laststyrning, energilagring, flexibel prissättning och ökad automation.