Marwa Dabaieh vill kyla hus klimatsmart

9. mars 2022
Klimatförändringar och stigande temperaturer ökar behoven av att kunna kyla ner hus, även i Sverige. Arkitekten och forskaren Marwa Dabaieh utvecklar nu ett klimatvänligt passivt kylsystem som ska vara tillgängligt för alla.

Värmeböljor blir allt vanligare och efterfrågan på luftkonditionering ökar i Sverige. Marwa Dabaieh, som bor i Malmö och är uppvuxen i Egypten, har experimenterat med ett passivt kylsystem som kan öka komforten utan att bidra till höga elräkningar. Med hjälp av konformade lertrattar och vatten lyckades Marwa Dabaieh sänka inomhustemperaturen i Egypten med två grader i sitt första försök. Efter modifieringar har effekten ökat och ytterligare temperatursänkningar uppnåtts.

– Mitt mål är att uppnå en temperatursänkning om 10 grader. Formen av en kon faciliterar luftens rörelse och materialet lera har väldigt positiva egenskaper för att reglera luftfuktighet och temperatur, säger Marwa Dabaieh, forskare vid Malmö Universitet.

Marwa Dabaieh.jpg
Marwa Dabaleh är arkitekt och forskare i Malmö.

Den lösning som Marwa Dabaieh jobbar med ska vara prisvärd och lättillgänglig för alla. De lertrattar som använts hittills tillverkas normalt för traditionella vattenpipor i Egypten och är därför lätta att få tag i över hela landet. Genom att sätta ihop flera trattar och montera dessa i väggen eller placera fristående kommer luften som passerar från utsidan kylas ner i ”lertunneln” innan den sedan kommer in i huset och bidrar till att sänka temperaturen. Utöver trattarna behövs också tillgång till vatten som ska droppas med jämna intervall på systemet för att uppnå kyleffekten. En lösning är att använda sig av en vattensprinkler som går att programmera till att aktiveras med jämna intervall. 

Människor med låga inkomster är extra utsatta, särskilt nu när elpriserna stiger. Just nu utforskar jag lösningar för att producera billiga trattformar som ska gå att beställa.

– Jag vill göra ritningen till trattformen tillgänglig via open access så att man har möjlighet att tillverka sin egen tratt. Manualen för att sätta ihop systemet ska gå att ladda ner från internet. Min förhoppnings är att det ska vara lika enkelt att montera som en Ikea-produkt, säger Marwa Dabaieh.

Extrem värme påverkar våra samhällen på flera sätt. Höga temperaturer inomhus har effekter både fysiskt och psykiskt. Och de som drabbas hårdast är ofta människor i utsatta grupper som äldre och personer som inte har råd med luftkonditionering.

– Människor med låga inkomster är extra utsatta, särskilt nu när elpriserna stiger. Just nu utforskar jag lösningar för att producera billiga trattformar som ska gå att beställa. Tanken är hela tiden att jobba med så prisvärda lösningar som möjligt för att skapa ett kylsystem som är bra för både plånboken och miljön, säger Marwa Dabaieh.