Hälsofarlig luft i stora delar av världen

27. september 2022
Miljarder människor andas varje dag in luft som är hälsofarlig till följd av luftföroreningar, visar en rapport från WHO. Energisnåla bostäder och investeringar i energiförsörjning är en del av lösningen.

Över 6 000 städer i 117 länder ingår i WHO:s nya utvärdering av luftkvaliteten. Resultatet är nedslående: 99 procent av världens befolkning andas in luft som överskrider WHO:s luftkvalitetsgränser och människor i låg- och medelinkomstländer är de som drabbas värst.

– Efter att ha överlevt en pandemi är det oacceptabelt att fortfarande ha sju miljoner dödsfall och otaliga förlorade år av god hälsa på grund av luftföroreningar, säger Maria Neira, chef för WHO:s avdelning för miljö, klimatförändring och hälsa i ett pressmeddelande.

Efter att ha överlevt en pandemi är det oacceptabelt att fortfarande ha sju miljoner dödsfall och otaliga förlorade år av god hälsa på grund av luftföroreningar.

Även om låginkomstländer är hårdast drabbade kan nästan en halv miljon dödsfall bara i Europa relateras till luftföroreningar varje år. Resultaten gör att Världshälsoorganisationen uppmanar världens länder att intensifiera arbetet för att fasa ut fossila bränslen och vidta andra konkreta åtgärder för att minska nivåerna av luftföroreningar. De lyfter till exempel investeringar i kollektivtrafik och att stötta hushåll att övergå till ren energi för matlagning, uppvärmning av hus och belysning. De vill även att länderna i större utsträckning satsar på energisnåla bostäder och investerar i energiförsörjning.

– Nuvarande energiproblem understryker vikten av att påskynda övergången till renare, hälsosammare energisystem, säger WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus i ett pressmeddelande.

Samtidigt stärks bevisen för att människokroppen tar skada av luftföroreningar, detta gäller även på låga nivåer. Partiklar kan tränga djupt ner i lungorna och på så sätt komma in i blodomloppet, vilket kan orsaka bland annat stroke och andningspåverkan, skriver WHO.

Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar, men trots detta dör cirka 7 000 personer i förtid varje år på grund av exponering för framför allt partiklar och kvävedioxid, visar ett svenskt forskningsprogram.