AI-teknik för framtidens smarta byggnader

26. april 2022
Intelligenta hus ger många fördelar för fastighetsägare men också för de som vistas i huset. Så här kan AI-teknik optimera ditt hus.

Efterfrågan på det smarta systemet GK Cloud växer snabbt i Norden. GK Cloud bygger på artificiell intelligens – AI-teknik – som underlättar drift och underhåll. Genom att koppla ihop värme, ventilation och andra lösningar i byggnaden och samtidigt integrera externa datakällor går det att få mycket information om fastigheten. Den kunskapen ligger sedan till grund för de beslut som optimerar driften.

– Det unika med GK Cloud är de smarta algoritmer som utgör grunden till systemet. Det finns många liknande system som kan övervaka funktionaliteten men som sedan ändå kräver att människan bakom fattar beslut baserat på den information man får. GK Cloud tar det ett steg längre eftersom systemet själv klarar av beslutsfattandet. Det är helt klart morgondagens driftsystem, säger Johan Möller, affärsområdeschef för GK byggnadsautomation.

Ett exempel är externa väderapplikationer. Genom att koppla in dessa i systemet går det att reglera temperatur i fastigheten i god tid så att man hela tiden ligger i fas med utetemperaturen. Det sparar pengar och förbättrar komforten inomhus.

Det mesta kan styras med hjälp av GK Cloud i framtiden. AI-tekniken möjliggör för fastighetsägare att ligga steget före och fatta beslut som grundar sig både på historiska data, och beräkningar av vad som ska hända i framtiden.

– Ett exempel är externa väderapplikationer. Genom att koppla in dessa i systemet går det att reglera temperatur i fastigheten i god tid så att man hela tiden ligger i fas med utetemperaturen. Det sparar pengar och förbättrar komforten inomhus, säger Johan Möller.  

Att AI-tekniken ger nya möjligheter till besparingar för fastighetsägare är tydligt. Men det kan också förhöja inomhusmiljön i en fastighet och på det sättet bidra med viktiga värden. Man har till exempel kunnat visa att anpassade luftflöden och optimerade temperaturer i skolor leder till bättre studieresultat.

När det kommer till industriella fastigheter kan AI-teknologin också vara avgörande för att undvika kostsamma driftstörningar. Systemet förvarnar nämligen när driftsystemet närmar sig sin tekniska livslängd. Det gör att fastighetsägare kan göra byten innan något går sönder och på så sätt slipper avbrott i verksamheten.

– Vårt system är fabrikatsoberoende och går att ansluta nästan vilken teknik som helst. Det är inte speciellt krångligt och investeringen går oftast att räkna hem på något år beroende på potentialen i byggnaden. Vi brukar kunna reducera energiförbrukningen med 20–25 procent och koldioxidutsläppen med 25–35 procent. Dessutom sparar fastighetsägare in på bland annat underhåll av fastigheten, säger Johan Möller.

Läs också:

Därför ska du använda GK Cloud
Läs mer

Läs också:

Upptäck driftstopp redan innan de inträffar
Läs mer

Smarta byggnader – vi tänker framåt

80 procent av byggnaderna som kommer att finnas 2050 är redan byggda. Med GK Cloud förlänger vi byggnadernas livslängd och hjälper dig att hitta bättre och mer energieffektiva lösningar.

Smarte bygg