GK:s års- och hållbarhetsrapport 2023: Från förlust till vinst i en ojämn marknad

26. april 2024
GK presenterar idag sin års- och hållbarhetsrapport för 2023. Rapporten visar rekordhög omsättning samtidigt som förlusten vändes till vinst. Hållbarhet, digitalisering och kompetensutveckling är nyckelord när GK, som fyller 60 år, ser framåt.

– När vi levererar rekordhög omsättning och vänder förluster till vinster under ett år då räntehöjningar skapade motvind för både fastighets- och byggbranschen beror det till stor del på förstärkt projektgenomförande, kombinerat med handlingskraft när marknadsförhållandena kräver det, säger koncernchef Kim Robert Lisø.

Under 2023 hade GK en omsättning på NOK 6 536 miljoner, en ökning med 8,4 procent jämfört med 2022. Driftsresultat före avskrivningar (EBITDA) blev NOK 100,7 miljoner, jämfört med NOK 40,5 miljoner år 2021. Resultat före skatt (EBT) blev NOK 20,1 miljoner, jämfört med en förlust på NOK 21,1 miljoner 2022.

Solid orderstock

Orderstocken ökade från NOK 3 121 miljoner vid slutet av 2022 till NOK 3 508 miljoner vid slutet av 2023.

– Bland de kommersiella höjdpunkterna under 2023 vill jag särskilt nämna ventilationskontraktet med norska Statsbygg som kommer att bli Norges största universitets- och sjukhusbyggnad, Livsvitenskapsbygget, vid Universitetet i Oslo. Detta är vårt största kontrakt någonsin och ett fantastiskt erkännande från en kund med höga kvalitetskrav, säger Lisø.

Byggbranschen är avgörande i den gröna omställningen

I GK:s strategi fastställs att företaget ska ha en tydlig klimat- och framtidsinriktning och vara en pådrivare för framtidens byggbransch. GK har sedan 2019 rapporterat enligt Nasdaqs ESG-ramverk för att säkerställa att arbetet med hållbarhet blir en integrerad del av koncernens företagsstyrning och -drift. GK:s klimatrapport för 2023 är för första gången godkänd av revisorer.

– Nu är det bråttom att komma igång med utsläppsminskningar som gör skillnad. Det blir ingen grön omställning utan att vi ändrar sättet vi bygger, driver och renoverar byggnader på, säger Lisø och pekar på att GK nu ingår avtal med offentliga och privata kunder som har konkreta och ambitiösa mål för permanent minskad energianvändning, inte bara för att de vill ha lägre elkostnader utan också för att de ser att det verkligen bidrar till grönare och mer värdefulla byggnader.

Minskade egna utsläpp

GK:s direkta utsläpp (scope 1 och 2) minskade med 24 procent från 2022 till 2023, främst på grund av att en allt större del av GK:s fordonsflotta är elektrisk. GK:s indirekta utsläpp (scope 3) ökade med 10 procent, på grund av ökad omsättning och förbättrad datakvalitet.

– Under 2023 har vi lagt ned betydande arbete på att få en komplett klimatrapport som kan ligga till grund för vetenskapligt baserade utsläppsmål från leverantörer och kundprojekt. När vi har översikt över utsläppen kan vi skapa budgetar och handlingsplaner för att lyckas med utsläppsminskningar, både i vår egen verksamhet, och i vår värdekedja. Vi ska göra handlingar som räknas, och då måste vi räkna med det som betyder något, säger Guro Steine, koncerndirektör för kommunikation och hållbarhet.

Läs också:

Hållbarhet och ESG på GK
Läs mer

Digitaliserar framtidens byggnader

Digitalisering är också en grundläggande förändring för byggbranschen och GK. Nya lösningar för fjärrövervakning och drift av byggnader som inte längre styrs av en kalender gör att byggnaden själv signalerar när något behöver göras. Detta är nödvändigt för att ta nästa steg för att energieffektivisera byggnadsbeståndet och leda våra byggnader in i en digital framtid.

– Jag är mycket stolt över att vi har byggt upp den största norska expertisen inom byggnadsautomation, vilket bland annat har bidragit till att vi har vunnit det största automationskontraktet någonsin för det nya regeringskvarteret i Oslo, säger Lisø.

– Detta är ett exempel på de ökande kraven på kompetens inom vår bransch, tillägger han.

Firar 60 år

Den 30 maj markerar GK sin 60-årsdag som familjeföretag med en jubileumsbok skriven av historikern Harald Utter.

– Boken ger en spännande historisk överblick över vår roll inom byggbranschen, en del av den skandinaviska näringslivs- och industriutveckling som sällan får den uppmärksamhet som dess samhälleliga betydelse förtjänar, avslutar koncernchef Kim Robert Lisø.