GK blir en del av Energy Efficiency Movement

29. september 2022
Energieffektivitet står högt på agendan och är en viktig del av lösningen på klimatkrisen. Världens energibehov ökar stadigt. För att möta detta måste våra byggnader bli mindre energislukande. GK vill bidra till denna energieffektivisering.

Energy Efficiency Movement är ett globalt initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av energieffektivitet i kampen mot klimatförändringarna. Det bästa sättet att bli oberoende av fossil energi är att förbruka mindre energi.

Symbol Energy Efficiency Movement

– För att motverka klimatkrisen och gå mot lägre utsläpp och en hållbarare framtid krävs en stor transformation av vårt energisystem, och då är energieffektivisering ett avgörande verktyg. Om vi ska lyckas måste vi samarbeta. Vi är påhejare av denna typ av initiativ som handlar om innovationer och att tillsammans påverka utvecklingen i en mer energieffektiv riktning, säger Guro Steine, koncerndirektör kommunikation och hållbarhet i GK.

Det är ABB som står bakom initiativet, som ett brett spektrum av företag har anslutit sig till, från stora multinationella företag som Microsoft till mindre nischaktörer. Gemensamt för alla deltagare är att de vill driva på för att minska energiförbrukningen i världen.

– Vi kan med glädje hälsa GK välkommen som partner till Energy Efficiency Movement. Byggnader står för 40 procent av den globala energiförbrukningen och det finns en stor outnyttjad potential i en effektivisering, säger Per Erik Holsten, vd för ABB i Norge.

– GK jobbar aktivt med att energieffektivisera byggnader och har en ambitiös hållbarhetsstrategi. De är därför en naturlig partner och de kommer att bli en viktig bidragsgivare till Energy Efficiency Movement, säger Holsten.

GK har gått med i Energy Efficiency Movement-nätverket för att bidra till att sprida kunskap om energieffektivisering av byggnader. Det finns en stor potential i att minska energiförbrukningen. Att frigöra el från fastighetsbeståndet så att den kan användas av andra sektorer är också viktigt för den gröna omställningen.

 – Den här typen av initiativ bidrar också till ett ökat fokus på energiförbrukningen inom den egna verksamheten. Vi på GK har satt som mål att minst ha halverat våra egna utsläpp senast 2030. Att energieffektivisera våra närmare 100 lokalkontor är en av de åtgärder som ska bidra till denna utsläppsminskning. Med en smart, enhetlig styrning av tekniska installationer, med lösningar som GK Cloud, går det att fatta bättre beslut som ger stora energi- och klimatvinster under byggnadens hela livslängd. Samtidigt skapar vi ett optimalt inomhusklimat för dem som vistas där, säger Steine.

Läs också:

Inngangsparti i et næringsbygg
Energieffektivisering av fastigheter
Läs mer
Energieffektiva byggnader främjar klimatet
Läs mer