GK anställer hållbarhetsansvarig

11. maj 2022
GK har kommit en bra bit på vägen mot att nå sina hållbarhetsmål. Nu anställer koncernen Karina Nilsen (33) som hållbarhetsansvarig för att öka förändringstakten ytterligare.

GK har höga hållbarhetsambitioner och hållbarhet är också en central del av företagets strategi. Alla delar av det skandinaviska företagets organisation är engagerade och involverade i arbetet med att skapa en hållbar framtid, för både GK:s egen verksamhet och genom sina uppdrag för kunder. Karina Nilsen får som ny hållbarhetsansvarig på GK ett överordnat ansvar för att koordinera och stödja detta arbete i koncernens verksamheter i Norge, Sverige och Danmark.

– GK är ett värderingsdrivet och familjeägt företag och det är ett bra utgångsläge för den omställning som behövs i vår bransch, men vi måste öka förändringstakten ytterligare om vi tillräckligt snabbt ska lyckas genomföra de förändringar som krävs för att 1,5-gradersmålet ska nås, säger Karina Nilsen, ny ansvarig för hållbarhet.

Karina kommer från rollen som partner och chef för hållbarhetsrapportering på Corporate Communications AS och har tidigare jobbat för Hill+Knowltons industri- och energisatsning. Efter att ha jobbat med rapportering, strategiutveckling och kommunikation inom hållbarhet och ESG ser hon fram emot att jobba mer konkret med att implementera GK:s strategi. Hon har en mastersutbildning i industriell ekologi från NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet) med fördjupning i miljöstyrning och miljöpolitik samt en kandidatexamen i statsvetenskap från NTNU.

– Jag är väldigt glad att Karina nu blir en del av Team GK. Hon har en intressant och relevant bakgrund och erfarenheter som passar perfekt för denna roll och som kommer att bidra till att ta oss vidare på den spännande hållbarhetsresa vi påbörjat, säger Guro Steine, koncerndirektör för kommunikation och hållbarhet på GK.

Läs också:

GK:s års- och hållbarhetsrapport 2021: Vi rustar för en lönsam och hållbar tillväxt
Läs mer

– GK har satt upp ambitiösa mål och visat att företaget är villigt att ta de strategiska grepp som krävs för att målen ska nås. Det är ett motiverande utgångsläge för en hållbarhetsansvarig. Jag sökte mig till GK både för att företaget kan bidra till att göra skillnad och för att de konkreta arbetsuppgifterna kopplade till klimat och en cirkulär ekonomi är något jag brinner för och vill jobba mer med, säger Karina Nilsen.

Tjänsten som hållbarhetsansvarig på GK är en nyinrättad tjänst som rapporterar till koncerndirektören för kommunikation och hållbarhet, Guro Steine. Nilsen tillträdde sin tjänst den 2 maj 2022.

Tema

Hållbarhet

Byggbranschen är en del av lösningen.

Et grønt og bærekraftig samfunn for oss alle