Systematisk och kontinuerlig övervakning av energiförbrukningen i fastigheter är en av de viktigaste åtgärderna för att spara energi. Energiuppföljning ger kontroll.

Kontinuerlig energiuppföljning ger dessutom förutsättningar för att kunna följa upp genomförda energibesparande åtgärder, och även upptäcka om det är fel på något system som kräver snabb åtgärd för att förhindra onödig energiförbrukning. 

Vi har många energirådgivare med bred erfarenhet av energiuppföljning. Erfarenhet, systemförståelse och tekniköverskridande kompetens gör att våra rådgivare kan föreslå åtgärder med garanterad besparing. Vi kan systematiskt och kontinuerligt övervaka fastigheter och säkerställa att fel som uppstår blir upptäckta och åtgärdade snabbt. 

Effektivt energiuppföljningssystem 

Som verktyg för energiuppföljning använder vi GK eSight, som är den mest utbredda programvaran i Europa. Detta är ett system som samlar in och analyserar energidata och andra parametrar från fastighetens olika system. Resultatet kan ges ut i olika rapportformer, från enkla visualiseringar till mer detaljerade grafiska framställningar. Systemet ger väldigt god dokumentation och är ett utmärkt verktyg för att följa upp åtgärderna som har identifierats i samband med energimärkning eller annan energikartläggning. 

Läs också:

Energikartläggning
Läs mer

Läs också:

Energideklarationer
Läs mer

Kontaktformulär

Valfri

Tack!

Ditt meddelande har skickats. Vi återkommer till dig så snart vi kan. Ha en fortsatt bra dag!