Satsa på systematisk och kontinuerlig energiuppföljning i era fastigheter. Det är en av de viktigaste åtgärderna för att spara energi.

Vad behövs för en effektiv energiuppföljning?  

Kontinuerlig energiuppföljning ger förutsättningar för att kunna genomföra energibesparande åtgärder. Genom att använda ett energiberäkningsprogram får du kontroll över er energiförbrukning.

Som verktyg för energiuppföljning använder vi GK eSight, som är den mest utbredda programvaran i Europa. Systemet samlar in och analyserar energidata och andra parametrar från fastighetens olika system. Resultatet kan presenteras i olika rapporter, från enkla visualiseringar till mer detaljerade grafiska framställningar. Systemet ger god dokumentation och är ett utmärkt verktyg för att följa upp åtgärder som har identifierats i samband med energimärkning eller annan energikartläggning.

Fördelar med energiuppföljning:

  • Ger god dokumentation och kontroll över energiförbrukningen.
  • Resultatet kan presenteras i tydliga rapporter.
  • Kan användas för att ta fram statistik och analys både vad det gäller miljö och kostnadsbesparingar.
  • Gör det enkelt att följa upp åtgärder.

Kundanpassade tjänster i framkant

För att möta den digitala utvecklingen i branschen erbjuder vi även den molnbaserade tjänsten GK Cloud. Den är speciellt anpassad för drift, övervakning och analys av tekniska installationer i byggnader. Tjänsten gör det enkelt för fastighetsägare att hoppa på den snabba, digitala utveckling och ger nya möjligheter att bli energieffektiva och hållbara.

Läs mer om GK Cloud.

GK tar helhetsansvar

Våra experter har djupgående kompetens inom fastighetsautomation och hur man underhåller en fastighet under lång tid med optimal energi och klimatprestanda. Erfarenhet, systemförståelse och tekniköverskridande kompetens gör att våra rådgivare kan föreslå åtgärder med garanterad besparing. Vi kan systematiskt och kontinuerligt övervaka fastigheter och säkerställa att fel blir upptäckta och åtgärdade snabbt. Vi föreslår och implementerar lösningar för att uppnå lägre totalkostnad och minska klimatpåverkan. Genom energiuppföljning från oss får ni också kontroll över er energiförbrukning.

Läs också:

Energikartläggning
Läs mer

Läs också:

Energideklarationer
Läs mer

Kontaktformulär

Valfri

Tack!