Vi på GK har ett generationsperspektiv. GK är ett familjeföretag och har varit det sedan vi grundades som en liten ventilationsfirma 1964. Sedan dess har vi växt och blivit Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och servicepartner med över 3 000 familjer med GK-anställda i tre länder.

År 1964 grundade Kristian Nordberg ett litet företag som sysslade med ventilationsentreprenad och fastigheter. Tre år senare fick han sällskap av Gunnar Karlsen och företaget fick namnet "Nordberg og Karlsen AS". De drev företaget tillsammans fram till 1981, då de gick skilda vägar och Gunnar Karlsen övertog driften av företagets entreprenadverksamhet.

Företaget fick namnet Gunnar Karlsen (GK) och det är det som ligger till grund för dagens GK. Redan då var miljö ett huvudfokus, och Gunnar Karlsens vision var att bidra till att så många som möjligt fick en bättre inomhusmiljö.

Kristian Nordberg og Gunnar Karlsen.jpg
Kristian Nordberg og Gunnar Karlsen

Tillväxt och expansion

Att utveckla företaget till en rikstäckande verksamhet var tidigt en ambition, och under 70-talet öppnade vi ett antal kontor i Norge, bl.a. i Porsgrunn, Ålesund, Molde, Hamar, Førde, Mo, Trondheim och Bergen. Senare följde ytterligare expansioner med bl.a. uppköpet av Glent & Co.

Från andra hälften av 80-talet blev det viktigt att utöka fackkompetensen. Ventilation kompletterades med byggautomation och luftkylning. Med John-Erik Karlsen kom andra generationen in i företaget. Företaget växte genom att köpa upp fler ventilationsföretag och startade ett särskilt affärsområde för befintliga byggnader.

Leverantören av kylprodukter, Ingeniørfirmaet Theodor Qviller AS, köptes upp 1995 och fortsatte under samma namn tills det såldes till ABK 2018 – som ett led i renodlandet av GK:s strategi.

Förvärvet av Honeywells norska avdelningar för byggautomation och ventilationsentreprenad innebar att GK 1999 utökades med nya starka avdelningar.Det hade därmed lagts en grund för expansion i region Nord och region Väst och GK var nu etablerat i hela Norge. År 2002 uppgick omsättningen för första gången till en miljard kronor.

Etablering i Sverige och Danmark

I slutet av 90-talet expanderade GK till resten av Skandinavien. Först med etableringen i Sverige 1998 genom uppköpet av serviceorganisationen EVR & Wahlings med kontor i Norrköping, Eskilstuna, Örebro, Göteborg, Kristianstad och Malmö. År 2002 köpte GK företaget Teknik & Fastighetsservice och fick genom detta en stark lokal organisation. Uppköpet skapade en grund för en vidare expansion i Sverige.

År 2005 blev det danska företaget Ventilationsgruppen med huvudsäte i Odense och verksamhet på Jylland, Fyn och Själland en del av GK-koncernen. Företaget utökades med tiden till att omfatta affärsområdena ventilation, kyla, VVS och fastighetsautomation och 2010 bytte det namn till GK Danmark.

Totalteknisk leverantör

GK:s ambition att vara en ledande leverantör av totaltekniska lösningar inom nybyggnation och service ledde till att kompetensen och kapaciteten inom rördivisionen 2011 stärktes med köpet av Jørstad Drift AS och etableringen av GK Rör. I GK Sverige blev rör- och VVS-tjänster en del av verksamheten från 2016 och GK fick en stärkt position i Stockholmsområdet med köpet av Täby Rör, Rörcompagniet och US Rörteknik 2018. 

GK Elektro etablerades i Norge 2014 och fick snabbt en rikstäckande närvaro genom köpen av Trondheim Elektro AS, Ing. Hans Pedersen och Økern Elektriske 2014 samt Totaltek 2015.

2017 etablerades GK Sikkerhet och senare blev säkerhetsbolaget Jotel AS förvärvet. GK:s nya strategi och inriktning innebar 2020 ett fokus på kärnverksamheten och från 2021 ingår GK Sikkerhet inte längre i GK-koncernen utan står på egna ben under namnet Arexa.

Strategi 2020-2025: G-Kraft

De globala klimatutmaningarna kräver att samhället drastiskt ställs om i en mer hållbar riktning. Att minska fastigheters klimatpåverkan är nödvändigt, men för dem som lyckas skapa de bästa lösningarna kan detta också bli en konkurrensfördel. GK ska gå i spetsen och ta sin del av ansvaret för att säkerställa ett bättre klimat för kommande generationer.

GK har utformat en ny strategi för koncernens verksamhet i Norge, Sverige och Danmark för perioden 2020–2025. Koncernstrategin ger en gemensam, tydlig inriktning för hela koncernen och ska bidra till ökad effektivitet, motivation och samordning internt, samt ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Strategin har fått det interna namnet "G-Kraft" och den handlar om den kraft vi kan få ut av att vara ett GK.

Läs mer om GK:s strategi 2020-2025: G-Kraft

Generationsperspektivet

Här kan du se en film där John-Erik Karlsen, dagens styrelseordförande och Gunnar Karlsens son, berättar om GK:s historia.

John-Erik Karlsen,ägar och styrelsesordförande.