FÖRETAGET I KORTHET

Gunnar Karlsen i korthet

Vi är nordens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner. Gunnar Karlsens huvudmarknader är Norge, Sverige och Danmark. Koncernen har cirka 3000 medarbetare. Moderbolaget, GK Gruppen AS, har sitt huvudkontor i Oslo.
 

 • Koncernchef - Kim R. Lisø (GK Gruppen AS)
 • VD - Göran Krawe  (Gunnar Karlsen Sverige AB)
 • Medarbetare - drygt 3500  varav knappt 900 i Sverige
 • Nettoomsättning uppgick till 6 miljarder varav 1 miljard i Sverige 2018
 • Etablerades 1964 och ägs idag till 100 % av familjen Karlsen
 • Vad gör vi Totalteknisk entreprenör och servicepartner. Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning, projekterar, installerar, samt svarar för drift och underhåll
 • Affärsområden  Nya byggnader och befintliga byggnader 
 • Specialområden ∙Ventilation ∙Byggnadsautomation ∙Kyla ∙Rör ∙Elektronik ∙Energirådgivning
 • Huvudkontor  Huvudkontor och koncernledning finns i Oslo. I Sverige är huvudkontoret placerat i Stockholm


  Senast uppdaterad: 2019-01-02
Vår affärsidé
GK Gruppen projekterar och levererar tekniska lösningar och tjänster
- för alla typer av byggnader 
- under byggnadens hela användningstid.
 
Vår mission
- För en bättre miljö.
Vi har ett energi & miljötänk som är i centrum i hela verksamheten
 
Vår vision
GK Gruppen ska vara ledande i Norden på 
tekniska installationer i fastigheter
 
Våra värdeord - VILJA
Värdeskapande, Innovativa,
Långsiktiga, Juste, Affärsmässiga
Custom sub menus