Kundportalen

I GK´s kundportal får du som fastighetsägare översikt över dina fastigheter och fastigheternas tekniska anläggning. Som fastighetsägare får du därmed en detaljerad överblick om vad Gunnar Karlsen gör i dina fastigheter.  Exempel på saker som du hittar i kunportalen är dokumentation, ritningar, intyg, protokoll och statistik på energi etc.      

Logga in i Kundportalen

Logga in i Kundportalen (äldre version)

GK Argus

Med GK Argus som instrument får du som kund underlag för att kunna optimera och  energibespara. Vi hjälper gärna till med löpande övervakning och punktinsatser t.ex. i samband med driftoptimeringsprojekt. 

Logga in i GK Argus

Custom sub menus