Kundportalen

I GK´s kundportal får du som fastighetsägare översikt över dina fastigheter och fastigheternas tekniska anläggning. Som fastighetsägare får du därmed en detaljerad överblick om vad Gunnar Karlsen gör i dina fastigheter.  Exempel på saker som du hittar i kunportalen är dokumentation, ritningar, intyg, protokoll och statistik på energi etc.      

Logga in i Kundportalen

Logga in i Kundportalen (äldre version)

 

Custom sub menus