Fler kvinnor behövs i branschen – praktik gav insikt

8. mars 2024
Hur ska fler kvinnor få upp ögonen för branschen? Samarbete, tydliga förebilder och mod att säga ifrån när saker behöver förändras. Det är receptet som ska få GK att öka andelen anställda kvinnor från 10 till 20 procent.

Det var en praktikvecka hos styvpappa Peter Autio på GK som fick Eila Backman 15 år, att se en framtid i branschen.

– Egentligen började allt med att jag skämtade. Eila behövde en praktikplats och jag föreslog att hon kunde hänga med mig och mäta lite luftflöden. Hennes första respons var ”över min döda kropp”…, men så blev det så ändå, säger Peter Autio, tekniker på GK i Karlshamn.

I skolan har det tidigare varit framför allt samhällsämnena och språk som intresserat Eila, och på fritiden spelar hon gitarr och målar. Matte, fysik och teknik har inte varit några favoritämnen berättar Peter Autio.

– Jag tror att det blev en annan sak när hon fick följa med ut på fält och se vad de här lite mer tekniska ämnena faktiskt kan vara i praktiken. Det är inte bara siffror i böcker. Efter ett tag märktes det att hon började trivas hos oss, hon ställde frågor och kände att hon kunde vara med och bidra, säger Peter Autio.

Utöka rekryteringspoolen

Tittar man på branschen som helhet utgör kvinnor idag ungefär 10 procent av alla anställda. Det stämmer ganska väl överens med hur det ser ut på GK. Men på sikt är målet att kvinnor ska utgöra 20 procent av de anställda.

– En av de största utmaningarna är att vi inte har så stort urval att rekrytera från. Nu senast när vi var ute på ett skolbesök så fanns ingen kvinna på det programmet. Det är en fråga som vi som bransch måste adressera tillsammans, och som i förlängningen är viktig för hela samhället, säger Hanna Lyredal, HR-direktör på GK.

GK_HannaLyredal_4845.jpg
Hanna Lyredal, HR-direktör, GK Sverige

Men att driva förändringsarbete handlar inte bara om att hitta kvinnor att rekrytera. Man måste också se till att de kvinnor som redan är på plats känner sig inkluderade och involverade på lika villkor. Det kan vara ett komplext arbete.

Vi måste visa att frågan är prioriterad, från högsta nivå. Vi behöver ha mod att ifrågasätta de traditionella normerna, och säga ifrån när vi upplever att saker inte fungerar.

– Vi måste visa att frågan är prioriterad, från högsta nivå. Vi behöver ha mod att ifrågasätta de traditionella normerna, och säga ifrån när vi upplever att saker inte fungerar, säger Hanna Lyredal.

Förändring kan gå snabbt

Ett sätt för GK att nå ut till fler har varit att underlätta i ansökningsprocessen på hemsidan. Att bredda upptagningen av framtida kollegor kan göra att man hittar personer som annars kanske avstått från att söka.

För att bygga en stark och hållbar kultur har ett chefsutbildningsnätverk startats. En del av syftet med nätverket är att dela ”best practice”, och att de olika delarna av företaget ska lära av varandra. Som en del av rapporteringen till ledningen ingår numera också att man följer upp hur många kvinnor som börjar, och hur många som slutar. På det sättet vill man tidigt kunna fånga upp när det inte fungerar, för att kunna stötta och hitta lösningar.  

– I slutet av förra året tillsatte vi vår första kvinnliga regionchef, och vi har sedan en tid tillbaka också en kvinnlig områdeschef. Går vi tillbaka två år i tiden hade vi ingen kvinna i ledningen, idag är vi fyra stycken så det har hänt mycket på kort tid, säger Hanna Lyredal.

Kontakt med kollegor viktig

Att få fler kvinnor att intressera sig för branschen är en utmaning som inte bara GK står inför. Inom exempelvis elbranschen och för installatörer inom VVS och kyla är ungefär 2 procent av de anställda kvinnor. När så få inom branschen är kvinnor blir det också svårare att träffas och stötta varandra i karriären. VVS-branschens kvinnliga nätverk på Facebook är därför uppskattat.

– Vi anordnar ibland föreläsningar men det är framför allt den löpande digitala kommunikationen med varandra som uppskattas. Det är högt och lågt, allt från löne- och säkerhetsfrågor till kläder, om man kan ha hunden i bilen och allmän pepp som pågår i vårt forum, säger Henrietta Ludwig, verksamhetschef på VVS-branschens yrkesnämnd.

För Peter Autio på GK i Karlshamn är det tydligt att jobbet borde passa kvinnor precis lika bra som män.

– Mitt jobb innebär stor frihet under ansvar. Jag sköter mig själv, planerar och åker ut på de ärenden som är mina. Kollegorna är också en stor och viktig del av arbetsdagen och det gick faktiskt förvånansvärt enkelt för Eila att komma in i gänget snabbt, säger Peter Autio.

Och hur gick det då för Eila, förändrade praktiken på GK hennes syn på branschen? Ja, det verkar ha gett effekt. Efter att Eila fick en inblick i vad det innebär att arbeta på GK valde hon VVS-programmet som första alternativ i sitt gymnasieval.