Information till leverantörer och underleverantörer

Gunnar Karlsen är en ansvarig aktör och använder endast seriösa leverantörer av produkter och tjänster. Vi avstår från alla former av arbetskriminalitet, och arbetar aktivt för att förhindra svartarbete och skatteflykt i byggbranschen.

Vi ställer därför strikta krav på dokumentation av våra partners som kommer att bidra till att öka branschens säkerhet. Kraven som helhet finns i våra kontraktsvillkor. Alla underleverantörer till Gunnar Karlsen åtar sig att följa bestämmelser och föreskrifter.

Ladda ner dokument och returnera

Alla våra leverantörer och underleverantörer måste utföra en egendeklaration som tar upp företagets certifikat, försäkringar, kvalitetsrutiner och HMS. Dokumentation bifogas formuläret vid inlämning. Alla leverantörer skall vara kreditcheckade.

Ladda ner följande dokument, fyll i och returnera till 

Icon Leverantörens skyldigheter ILO

Icon Leverantörsbedömning för leverantör av tjänst

Icon Leverantörsbedömning av produkter - Material

 

For english users

All our suppliers and subcontractors must fill out a declaration form which addresses the company's certificates, insurance policies, quality procedures and HSE.
 
Documentation must be attached to the form upon submission. All suppliers will be credit checked.
 
Return completed and signed forms to 
 
 
Custom sub menus