UPPGIFTER OM FAKTUROR

Fr o m den 1 september 2019 tar vi inte längre emot pappersfakturor.

Gunnar Karlsen Sverige AB föredrar elektronisk hantering av fakturor och uppmanar därför alla leverantörer till att i första hand skicka E-Faktura. För att uppnå detta har vi ingått ett samarbete med Pagero.

Alla pappersfakturor kommer fr o m 1 september 2019 att returneras.

Vår mailadress vid fakturering i PDF format via e-post:
(endast fakturor)

Varje faktura inklusive eventuell bilaga måste inkomma till oss i samma fil.
Skicka INTE flera fakturor i samma fil.

Alla fakturor ska i fältet ”Er referens” innehålla projektnummer eller anställningsnummer.
1. Projektnummer (8 siffror)
2. Anställningsnummer (4-5 siffror)

En faktura utan någon av ovan referens kommer att returneras.


Allt annat såsom t ex information, betalningspåminnelser mm går bra att maila till 


OBS! Omvänd skattskyldighet gäller inom byggsektorn
Omfattas fakturerad tjänst av omvänd moms skall texten ”omvänd skattskyldighet för byggtjänst” anges på fakturan samt vårt momsregistreringsnummer, SE556607569201.

 

Icon Viktig information till dig som är leverantör till Gunnar Karlsen Sverige AB

Custom sub menus