UPPGIFTER OM FAKTUROR

Det finns olika alternativ att skicka fakturor till oss på Gunnar Karlsen Sverige AB. De går att skicka via e-post, EDI eller postalt. Vi förespråkar använingen av EDI och E-postfaktura som är digitala sätt att distribuera en faktura på. Det underlättar därför hanteringen för oss samtidigt som det är ett miljövänligt alternativ då det både sparar papper, tryck och transport! ​

Märk fakturan

Oavsett vilket alternativ du väljer behöver fakturan ha någon av nedan märkning för att underlätta fakturaflödet.
1. Projektnummer - Projektnummer skall alltid anges vid projektkostnader (sju eller åtta siffror)
2. Anställningsnummer (alltid fyra siffror) anges vid omkostnader


E-post 


Observera att formatet måste vara i PDF och varje faktura inkl ev bilagor måste inkomma till oss i samma fil.  


EDI

Vi erbjuder också möjligheten att skicka fakturor till oss via EDI. Vänligen ta kontakt med oss genom att skicka ett mail till om detta är intressant för er.


Fakturaadress vid pappersfaktura

Gunnar Karlsen Sverige AB
Box 50550
202 15 MALMÖ
Vänligen skicka inga fakturakopior och/eller häfta ihop fakturor med ev. bilagor.

Organisationsnummer: 556607-5692

Övriga bolagsuppgifter hittar du  här

Custom sub menus