Vanligare med koldioxidmätare i offentliga lokaler

2. november 2021
En koldioxidmätare är ett effektivt sätt att veta om ens ventilationen håller måttet eller inte. Nu rekommenderar flera europeiska länder att mätare används i skolor. – Ett bra verktyg också i Sverige, säger Britta Permats, vd branschföreningen Svensk Ventilation.

I juni lagstadgade Belgien om koldioxidmätning på restauranger och gym. Mätaren ”varnar” besökarna när det är för många personer som vistas i lokalen samtidigt. Parallellt med lagkravet rekommenderar också Belgien, Schweiz, Irland och Storbritannien koldioxidmätning i skolor.

– Det här är beslut som kommer ur pandemin, men att mäta koldioxidhalten i en lokal för att se om ventilationen är tillräcklig för antalet personer är något vi kan ha nytta av också efter Corona, säger Britta Permats, vd på branschorganisationen Svensk Ventilation.

Att ha en mätare i till exempel skolor, som indikerar att ventilationen bör ökas, kan hjälpa fastighetsägare att upptäcka brister och agera. Men koldioxidmätning passar även för andra lokaler.

Britta Permats_porträtt.jpg
Britta Permats, vd på branschorganisationen Svensk Ventilation

– Det kan vara konferensrum, restauranger och andra samlingslokaler. Helt enkelt utrymmen där många personer vistas på liten yta och där det i huvudsak är människor som avger luftföroreningar. På cellkontor får de föroreningar som avges av byggnadsmaterial och inredning större betydelse, då är inte koldioxidhalten en lika bra indikator.

Hur förbättrar man inomhusluften om koldioxidhalten är för hög?

– Det beror på ventilationslösning. Vissa av de länder som rekommenderar koldioxidmätning saknar ventilationssystem och då är lösningen helt enkelt att öppna fönster, dörrar eller avlägsna folk från lokalen.
Men i Sverige där de flesta hus har ventilationssystem gäller det snarare att se till så att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalen.

Behovsstyrd ventilation är också ett bra alternativ, särskilt ur energiperspektivet. Det blir allt vanligare men är en dyrare investering och brukar installeras först i samband med större renoveringar och nybyggnationer, förklarar Britta Permats.
– Inomhusluften är mycket viktig för vår hälsa och välbefinnande. En studie från Harvard visar att dålig inomhusluft kan göra att vi presterar sämre på jobbet. Studien har under ett års tid undersökt personer som jobbar på kontor inom olika fält. Resultaten visade att svarstiderna ökade och noggrannheten minskade när partikel- och koldioxidhalterna ökade i kontorsrummet.

Dessutom pekar dansk forskning på samband mellan för höga koldioxidhalter och försämrad sömnkvalitet. Studien visar också att väldigt höga halter i sovrummet nattetid påverkar vår kognitiva förmåga dagen efter.