Snart enklare att göra befintliga hus mer hållbara

25. oktober 2021
Inom kort blir det enklare för fastighetsägare att göra sina hus mer hållbara. I ett unikt projekt på Lunds Tekniska Högskola tar forskarna fram en lättillgänglig handlingsplan för hur byggnaders miljö- och klimatpåverkan kan minska.

Just nu utvecklar forskare på Lunds Tekniska Högskola en metod som ska göra det enklare för fastighetsägare att planera och arbeta med åtgärder som minskar husens klimat- och miljöpåverkan och förbättrar människors hälsa. I början av 2023 är den klar och då är det fritt fram för vem som helst att använda den.

– Många fastighetsägare vill prioritera sitt miljö- och klimatarbete men upplever att de famlar i mörker. Ska man inte bygga nytt eller göra en stor renovering finns det knappt några riktlinjer för hur man kan jobba med de här frågorna. Det är ett problem, säger Catarina Warfvinge, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola och en av forskarna bakom projektet.

I handlingsplanen – eller ramverket – kan man med hjälp av ett poängsystem se hur fastigheten ligger till utifrån ett hälso-, klimat- och miljöperspektiv. Utifrån sina svar får man förslag på vilka åtgärder som är värda att satsa på.

Många fastighetsägare vill prioritera sitt miljö- och klimatarbete men upplever att de famlar i mörker. Ska man inte bygga nytt eller göra en stor renovering finns det knappt några riktlinjer för hur man kan jobba med de här frågorna.

– Att justera ventilationen efter rådande behov ger exempelvis höga poäng eftersom det är positivt i flera avseenden. Det bidrar till att få ner energianvändningen men är också viktigt för att de som vistas i lokalen ska få en inomhusluft fri från föroreningar. Tyvärr glöms detta enkla tilltag ofta bort vid hyresgästanpassningar.

Catarina-Warfvinge_porträtt-2.jpg
Catarina Warfvinge, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola

Exempel på andra åtgärder är att installera en vattenmätare per fastighet, istället för att ha en enda för ett helt bestånd. Då blir det lättare att spåra fel och brister. Det är också effektivt att avfallssortera och återbruka i högre utsträckning.

Catarina Warfvinge tror att både fastighetsägare och förvaltare kan ha glädje av ramverket. För att göra det så relevant som möjligt utvecklas det i nära samarbete med målgruppen. Arbetet har lett till en intressant upptäckt:

– Ny digital teknik är viktig men långtifrån det enda som har betydelse, vi kan verkligen se hur avgörande det är att byggnaden förvaltas och driftas rätt. För att göra ramverket användbart vill vi förstå förvaltningens och driftpersonalens vardagsutmaningar, säger Catarina Warfvinge.

Enligt henne upplever många idag ett ”glapp” mellan förvaltningens och fastighetsägarnas ambitioner och den information som når driftpersonalen. Ett problem som kan lösas med så ”enkla” åtgärder som tydliga arbetsbeskrivningar.

– En byggnad kan vara hur bra som helst tekniskt sett men vet inte driftpersonalen hur de ska arbeta med exempelvis energioptimering är det inte mycket värt. Vissa åtgärder i ramverket kan se enkla ut, men ger stor miljöeffekt, säger Catarina Warfvinge.