”Sluta fokusera på nyproduktion”

10. maj 2022
Bostadsfrågan är komplex. Samtidigt kan vi skapa utrymme för nya bostäder här och nu, menar tankesmedjan Global Utmaning. De vill flytta fokus från nyproduktion och att byggbranschen ska börja tänka mer långsiktigt.

Boendet är en av samhällets viktigaste frågor. Det är också en komplicerad fråga med många intressenter och kontaktytor med hela samhället. Att det behövs bostäder är det många som kan skriva under på. Men hur vi på ett effektivt sätt underlättar för fler bostäder – där går åsikterna ofta isär. Den oberoende tankesmedjan Global Utmaning uppmanar politikerna att tänka om – och att ta ansvar för att driva utvecklingen framåt.

Ett första steg kan vara att sluta fokusera på nyproduktion. Den är resurskrävande. Kan man istället komplettera med det som saknas och utnyttja de boendeytor som finns redan i dag, mer effektivt, är det ett smart sätt att frigöra yta till en låg kostnad.

– Ett första steg kan vara att sluta fokusera på nyproduktion. Den är resurskrävande. Kan man istället komplettera med det som saknas och utnyttja de boendeytor som finns redan i dag, mer effektivt, är det ett smart sätt att frigöra yta till en låg kostnad. Det kan exempelvis handla om att sätta igång flyttkedjor eller öka möjligheten till alternativa boendeformer så som bostadsdelning, säger Christer Larsson, arkitekt och senior rådgivare till Global Utmaning.

Ett problem är att byggherrarna som genomför själva bygget sällan står för förvaltningen av den färdiga fastigheten. Det gör att det saknas incitament för ett långsiktigt tänk i byggandet. Hållbara material används inte i den utsträckning som behövs och byggfusk och svinn är vanligt. Under 2020 gick 18 procent av investeringar i byggbranschen förlorade till följd av fusk och svinn.

– Det finns en stark dynamik i branschen där man av tradition har olika roller i byggprocessen. Ett utvecklande bolag tar hem sin vinst tidigt i processen, medan de fastighetsbolag som ska förvalta huset på lång sikt, och de boende, får ta konsekvenserna av de val som gjorts under byggprocessen. För det fastighetsbolag som kan stärka sin kompetens inom hela byggprocessen finns det stora vinster att hämta hem. Samtidigt vinner därmed också samhället stort på sänkta byggkostnader, säger Christer Larsson.

För att driva arbetet framåt vilar ett stort ansvar på politiken menar Global Utmaning, som under tre års tid fört samtal med olika aktörer på bostadsmarknaden. Genom en aktiv och samlad bostadspolitik som är inriktad på att främja samarbeten mellan marknadens aktörer kan nya lösningar utmana invanda mönster.

– Om bostadsbolag, kommuner, näringsliv och civilsamhälle börjar samarbeta i högre utsträckning än tidigare ökar chanserna för nya innovativa lösningar. Det finns många möjligheter att exempelvis ta till vara ytor som i dag kanske inte används för boende men som med enkla medel skulle kunna omvandlas eller delas. Rätten till ett boende står inskriven i grundlagen och är en viktig del av välfärdssamhället, säger Christer Larsson.

Läs mer här: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/bygga-nytt-ar-inte-losningen/