Så mycket kan stadsdelars energibehov minska

28. februari 2023
Genom att optimera energiflöden går det att minska stadens energibehov med upp till 75 procent. Cirkulära städer håller på att växa fram, och GK står redo att bidra med energieffektiva lösningar.

En cirkulär stad har ett hållbart kretslopp, till skillnad från en linjär stad som förbrukar externa resurser. Det handlar framför allt om att minska energianvändningen, men också att låta staden producera egen energi. Genom att optimera flöden, värma och ventilera endast där det behövs och på tider då det behövs, kommer vi en lång bit på vägen. Swecos experter har räknat på ett exempel där man, genom att få ihop symbiotisk samverkan inom en svensk cirkulär stad på 90 000 invånare, minskar energiförbrukningen med 75 procent till år 2040 jämfört med motsvarande stad i dag.

Stora delar av västvärlden forskar och utvecklar hur vi ska skapa cirkulära städer, och det finns flera exempel inom EU. Ett intressant projekt är ett före detta industriområde i Gävle vid namn Näringen. Där vill de skapa Europas mest hållbara stadsdel med lokal odling och rekreation. All hantering inom stadsdelen ska redan från början fungera i symbios. Byggande, boende, matproduktion, sophantering, energi och flöden styrs med digitala verktyg för att samverka och effektiviseras.

Redan i dag byggs hus enligt filosofin i en cirkulär stad. I Haga Norra i Stockholm står till exempel Hållbarhetshuset klart där GK var med och skötte installationerna.

Vilken roll spelar GK spelar när cirkulära stadsdelar ska skapas?

– Vi spelar en viktig roll eftersom vi kan påverka med energieffektiva lösningar, både på entreprenad och servicenivå, säger Ronny Haglöf, distriktschef på GK.

Vilka tekniker är hetast inom installationsbranschen just nu?

– När det gäller ventilation är komplettering av värmeåtervinning på rena frånluft-system i befintliga byggnader stort just nu. En vanlig lösning är att man kompletterar systemet med ett återvinningsbatteri på frånluften, vilket sedan kopplas ihop med en värmepump.

GK använde Climate Recovery-kanaler i Hållbarhetshuset i Haga Norra, vad är det?

– Det är ett sortiment av cirkulära kanalsystem som är tillverkade i pressad glasull och består nästan helt och hållet av glas och sand. De fungerar som ett komplett och för-isolerat system med ett ut- och invändigt diffusions-tätt skikt av aluminiumfolie. Fördelarna är att det väger mindre och tar mycket mindre plats vid leverans än ordinära system.

Vilken teknik är mest intressant för GK?

– Återvinning av alla dess former, och värmepumpslösningar i kombination med återbruk är fortsatt högintressant. Styrteknik och övervakning är också en mycket viktig del i detta.