Så sänker ni era elkostnader

22. mars 2022
Följer ni upp hur energieffektiva era fastigheter är? Med dagens höga elpriser är det ekonomiska smart att titta på hur ni kan sänka er energiförbrukning. Här är expertens bästa tips.

Elpriserna i Sverige och Europa har periodvis varit på rekordnivåer under vintern och diskussionen om energitillgång är aktuellare än någonsin. Det gör att intresset för att se över energiprestandan i fastigheter ökat snabbt och potentialen är stor för den som tar tag i frågan. Samtidigt finns det många som helt missar möjligheten eftersom de saknar kunskap om hur de ska gå till väga.

– Vi märker att det ofta finns väldigt enkla åtgärder som går att fixa direkt. När vi tar oss an ett nytt uppdrag finns det nästan alltid saker som är i princip gratis att fixa i byggnaden. Det kan handla om att rätta till felaktiga inställningar i tilluftstemperatur eller att kyla- och värmeinställningar motarbetar varandra. I det initiala läget handlar det ofta mer om kunskap än resurser för att komma i gång, säger Henrik Bergman, projektledare inom rådgivning på GK.

För den som bygger nytt finns det i dag stora möjligheter att redan från början tänka energieffektivt. Nya tekniska lösningar möjliggör bland annat effektivare uppvärmning och lagring av energi. En aspekt som också kan vara bra att ha med sig är att energieffektivisering kan höja fastighetsvärdet.

Vi märker att det ofta finns väldigt enkla åtgärder som går att fixa direkt. När vi tar oss an ett nytt uppdrag finns det nästan alltid saker som är i princip gratis att fixa i byggnaden.

När man jobbar med befintliga byggnader kan man förbättra situationen med ny teknik, eller justera det som finns på plats så att allt fungerar optimalt.

– En första bedömning går att göra genom att titta på åldern på de tekniska lösningar som finns i byggnaden. Om anläggningen är gammal går det oftast att förbättra effektiviteten avsevärt genom att byta till modern utrustning. Sen finns det förstås massa saker som går att fördjupa sig i. Står cirkulationspumpen i läget ”auto adapt” där den själv anpassar sig efter hur den tror systemet vill ha det? Då kan du ofta göra förbättringar genom att göra en noggrann injustering, tipsar Henrik Bergman.

Ny teknik i samband med installation av solceller och elbilsladdare kan också öppna upp nya möjligheter till besparingar. Det svenska företaget Ferroamp har introducerat en lösning med lokala likspänningsnät och batterilagring som ett steg in i framtidens elnät.

I takt med att energifrågan klättar på agendan hos många förändras också utbudet av elabonnemang. Effektabonnemang innebär till exempel att kunden betalar för hur mycket den faktiskt använder elnätet. Det vill säga den som har flera effektslukande saker och apparater igång samtidigt får en högre elnätskostnad än den som sprider ut sitt användande.

I många flerbostadshus har man ofta en för hög säkring eftersom man inte vill riskera att strömmen ska gå när alla lagar mat eller tvättar samtidigt. Samtidigt är det alltid ekonomiskt fördelaktigt med en lägre säkring.

– I Malmö har E.ON testat en ny lösning för större fastigheter. Genom att montera rumsgivare med koll på innetemperaturen i fastigheten kan man balansera husets effektåtgång. När det förbrukas mycket varmvatten sänks innetemperaturen någon grad för att motverka effekttopparna. Då fjärrvärme debiteras både för energi och effekttoppar finns det pengar att spara även om man kanske inte sparar någon energi, säger Henrik Bergman.