Krav på fastighetsstyrning när GreenBuilding uppdateras

20. september 2022
Vill ni effektivisera energianvändningen i era lokaler eller bostäder? Då kanske certifieringssystemet GreenBuilding är något för er. Nu moderniseras verktyget och krav på fastighetsautomation införs.

För att bli certifierad med GreenBuilding krävs att byggnaden minskat sin energianvändning med 25 procent eller att förbrukningen är 25 procent lägre än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler. Och nu ska alltså verktyget uppdateras, rapporterar Svensk byggtidning.

En skillnad i det nya systemet är att kravet på ett övergripande energiledningssystem tas bort, i stället efterfrågas en mätplan för byggnaden. Byggnaden ska också ha system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning, vilket blir ett lagkrav för större byggnader som inte är bostadshus från och med 2025.

– Att fastighetsautomation och intelligensen i fastigheter 2025 blir ett lagkrav är inte bara bra för miljön utan även för plånboken, säger Johan Möller, affärsområdeschef för Byggnadsautomation på GK.

Systemen kommer snart vara helt avgörande för att reducera energikonsumtionen och optimera fastigheters prestanda. Det är såklart mycket viktigt på en energimarknad där priset på kilowatt stigit med närmare 1000 procent.

Dagens höga och omdebatterade elpris gör också att efterfrågan på intelligenta system för fastigheter ökar stort, förklarar Johan Möller. Han märker till exempel att GK-Cloud, som är en molnbaserad tjänst anpassad för drift, övervakning och analys av tekniska installationer i byggnader, efterfrågas i större utsträckning.

– Systemen kommer snart vara helt avgörande för att reducera energikonsumtionen och optimera fastigheters prestanda. Det är såklart mycket viktigt på en energimarknad där priset på kilowatt stigit med närmare 1000 procent.

Nytt är också att GreenBuilding-certifieringen gäller i högst fem år. De objekt som är certifierade i dag får behålla certifieringen som längst till år 2025, därefter måste de certifieras på nytt enligt den nya manualen.

– Den nya manualen blir tydligare och mer detaljerad än den nuvarande. Bland annat dispositionen med de olika kriterierna gör den betydligt lättare att använda. Vi beskriver också noggrant vilka dokument som måste lämnas in, säger Joakim Torpling, certifieringsspecialist hos Sweden Green Building Council (SGBC), till Svensk byggtidning.