Hur funkar ventilationen i skyddsrum?

14. juni 2022
Svenska skyddsrum har hamnat i fokus sedan kriget i Ukraina bröt ut. Men det har inte pratats så mycket om de höga kraven på ventilationen.
– Ett skyddsrum utan fungerande ventilation är i praktiken oanvändbart, förklarar GK:s Henrik Bergman.

Har du koll på vart ditt närmaste skyddsrum finns? I en krissituation kan du behöva söka skydd snabbt. Väl på plats är det förstås också viktigt att skyddsrummet fungerar som det ska. Tanken är att man, i värsta fall, ska klara sig i tre dagar. Konstruktionen ska kunna stå emot både bomber och biologiska vapen. Det ställer höga krav, inte minst på ventilationen.

Ett skyddsrum utan fungerande ventilation är i praktiken oanvändbart. De som vistas i utrymmet kommer börja lida av syrebrist, och det är i förlängningen livsfarligt. Minskar syrehalten i luften stegvis är det inte säkert att man märker det.

– Ett skyddsrum utan fungerande ventilation är i praktiken oanvändbart. De som vistas i utrymmet kommer börja lida av syrebrist, och det är i förlängningen livsfarligt. Minskar syrehalten i luften stegvis är det inte säkert att man märker det. Symptomen vid syrebrist är bland annat yrsel, huvudvärk och sluddrigt tal. Och om syrehalten är under sex procent blir den drabbade genast medvetslös, säger Henrik Bergman, projektledare på rådgivningsavdelningen på GK.

Kraven på koldioxid är 20 gånger lägre i ett skyddsrum jämfört med vanliga bostadsutrymmen. Ventilationen ska fungera men luften kommer alltså inte hålla samma höga nivå som vi är vana vid. Man kan känna sig lite trött och få huvudvärk av att vistas i dåligt ventilerade utrymmen. Den som repat med ett band nere i en mörk källarlokal kanske känner igen känslan. En svårighet är att förse utrymmet med frisk luft utan att samtidigt släppa in eventuella farliga gaser som cirkulerar i luften utomhus.

– Förr i tiden använde man ofta sandfilter där luften drogs genom sand i vilken skadliga partiklar fastnade. Sandfilter används idag fortfarande i bland annat pooler. Men i dagens skyddsrum är det istället filter med aktivt kol och en särskild sorts förfilter som inte släpper igenom stridsgaser eller partiklar större än 0,1 miljondels meter, säger Henrik Berman.

I en vanlig byggnad vill man ha ett undertryck för att luft utifrån ska komma in genom otätheter. Vid övertryck skulle inomhusluften ta sig utåt genom konstruktionen. Det kan leda till fuktproblem då inomhusluft alltid är fuktigare än utomhusluft. I ett skyddsrum är det viktigt med övertryck av en annan anledning. Övertrycket gör att man inte riskerar dra in potentiellt farlig luft utifrån genom eventuella glipor i konstruktionen. Det ska finnas eldriven utrustning för lufttillförseln och utrustningen ska också kunna drivas manuellt eller med reservkraft.

– När skyddsrummen inte används är det viktigt att de har en god grundventilation. Saknas det är det risk att utrustning som lagras på platsen förstörs av mögel eller rost. När skyddsrummet sedan kommer i användning ska ventilationen kunna byggas om till krigsdrift, säger Henrik Bergman.