GK Kundportal stängs ner

12. augusti 2021
Som en konsekvens av dataangreppet på GK i somras togs några av GK: s system och applikationer ner.

Vi har ställt stränga säkerhetskrav för att sätta igång dessa datasystem igen och en granskning visar att kundportalen inte uppfyller dessa säkerhetskrav. Portalen kommer därför att stängas ner permanent.

Vi vill understryka att ingen data stals från kundportalen under dataangreppet, men att vi nu efter incidenten ställer strängare säkerhetskrav för att skydda kunddata.

I framtiden kommer du att få servicerapporter och andra kunddokument som har varit tillgängliga på kundportalen via e-post istället. Kontakta gärna Peter.Crozzoli@gk.se om du har några frågor.

Läs mer: Status på dataangreppet: Normal drift