Vasakronan och GK Sverige stärker samarbetet för hållbar fastighetsdrift

17. november 2023
Vasakronan har återigen valt GK Sverige som samarbetspartner avseende entreprenad- och servicearbeten. Tre nya ramavtal har tecknats som omfattar ventilation i Stockholm och Göteborg, rörinstallationer i Stockholm, Uppsala och Malmö samt kyla i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Avtalen innefattar akut- och övrigt felavhjälpande underhåll, planerat underhåll, samt om-, till- och nybyggnad.

I linje med Vasakronans hållbarhetsåtagande fokuserar avtalet på miljövänliga lösningar och social, ekonomisk, och miljömässig hållbarhet. För GK och Vasakronan är hållbarhet en central del av verksamheten, och detta partnerskap syftar till att främja hållbara samhällen för framtida generationer.

Vasakronan, som strävar mot att vara klimatneutrala i hela värdekedjan senast 2030, ser i GK en partner som delar deras engagemang för FN:s globala hållbarhetsmål. GK, med en ambition om att hälften av portföljen ska vara klimatneutral år 2030, delar Vasakronans vision om att vara en förebild för hållbar utveckling.

– Vi har det som krävs för att vara en drivande kraft för en mer hållbar fastighetsbransch. Vår samlade kompetens, omfattning, ambition och förmåga att skapa verklig förändring gör oss till en stark motor för hållbar utveckling. Att än en gång få förtroendet från Vasakronan, särskilt med tanke på deras erkända position som ett av världens mest hållbara fastighetsbolag, fyller oss med ödmjukhet och stärker vår utveckling som klimatförebilder. Det fördjupade partnerskapet mellan Vasakronan och GK är inte bara ett steg framåt utan en gemensam resa mot en mer hållbar fastighetsbransch, säger Kim Silversparf, Sälj- och Marknadsdirektör på GK Sverige.