GK Sverige och Medicon Village ingår nytt avtal för teknisk fastighetsdrift

25. september 2023
GK Sverige har ingått ett nytt avtal med Medicon Village, en banbrytande aktör inom Life Science och tillhandahållare av lokaler för forskning och utveckling. Avtalet innefattar årlig service av ventilation, befuktare och kyla.

Avtalet omfattar service på cirka 1700 system inom ventilation, kyla, befuktning samt dragskåp och dragbänkar. GK kommer att ansvara för den årliga servicen av ventilation, befuktning och kyla, och detta är särskilt viktigt eftersom Medicon Village arbetar med känsliga forsknings- och utvecklingsprojekt som kräver optimala klimatförhållanden.

GK har en lång och framgångsrik historia på Medicon Village, med omfattande kunskap om anläggningen och bred teknisk expertis. Genom åren har GK utfört montage och service av tekniska installationer, inklusive komplexa uppdrag som ombyggnader av laboratorier och utbyte av stora fläktar. Serviceteknikerna på GK har en djupgående förståelse för systemen och kan erbjuda pålitlig och smidig service utan att kräva övervakning av kunden. GK har även framgångsrikt genomfört åtgärder kopplade till inneklimat och energieffektivisering.

– Vi är stolta och tacksamma över det förtroende som Medicon Village har visat oss genom att fortsätta vårt samarbete. Det nya avtalet innebär att vi kommer att fortsätta att underhålla deras tekniska anläggningar och stötta dem i deras strävan att upprätthålla en högkvalitativ forsknings- och utvecklingsmiljö. Vi ser fram emot att arbeta nära tillsammans med Medicon Village för att säkerställa optimal utveckling av deras tekniska installationer och att möta deras utmaningar inom inneklimat och energieffektivisering, säger Oskar Lundgren, servicechef på GK Sverige.