GK arrangerar skandinaviska arbetsmiljödagar

25. oktober 2023
— På GK ska vi arbeta säkert, eller inte alls. Vårt mål är en arbetsmiljökultur som är tydlig och som omsätts i handling så att alla kommer tryggt hem från arbetsdagen.

Den här veckan arrangeras Arbetsmiljödagarna på GK, ett gemensamt initiativ för Norge, Sverige och Danmark. Huvudtemat för dagarna är riskkultur, skyddsronder och synlighet, samt hur vi bättre kan förebygga med hjälp av rapportering och kompetens.

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen
Kim Robert Lisø, konserncjef på GK

– Jag är stolt över att vi samlas som kollegor i Skandinavien för en trygg arbetsdag för alla anställda. Både som företag och i branschen pratas det mer öppet om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Som bransch har vi kommit långt, men det återstår fortfarande ett viktigt arbete för att minska skade- och olycksstatistiken inom bygg- och anläggningssektorn, säger koncernchef på GK, Kim Robert Lisø.

Byggbranschen är fortfarande en av de mest olycksdrabbade branscherna i arbetslivet och Arbetsmiljöverket pekar på att de flesta olyckor kunde ha undvikits genom att arbeta mer förebyggande.

Martine Lovise Drevvatne, HMS-leder i GK Norge
Martine Lovise Drevvatne, HMS-chef på GK

Arbetsmiljödagarna är därför en viktig åtgärd inom GK för att öka kompetensen och medvetenheten kring arbetsmiljöarbetet inom koncernen och hur vi tillsammans minskar antalet olyckor.

– Årets program för Arbetsmiljödagarna fokuserar på förbättringsområden som vi har kartlagt genom samtal med ledare, arbetsmiljöombud och utredningar efter händelser, säger Martine L. Drevvatne, HMS-chef på GK.

Hur arbetar vi med arbetsmiljö och säkerhet i vardagen på jobbet?

Se HMS-chefen på GK, Martine Drevvatne, besöka olika medarbetare på GK för att se hur de arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i sin dagliga arbetsvardag.

Hur arbetar vi med arbetsmiljö och säkerhet i vardagen på jobbet?

Se HMS-chefen på GK, Martine Drevvatne, besöka olika medarbetare på GK för att se hur de arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i sin dagliga arbetsvardag.

– På GK är risken högst för skärskador, fall- och elolyckor. Med bakgrund av detta har vi hösten 2023 satt upp en egen arbetsgrupp som tittar på bakomliggande orsaker och hur vi kan tänka nytt kring åtgärder som säkerhetsbarriärer eller utbildning, säger Martine.

Läs också:

Godt samarbeid på tvers av fag. Fra venstre: Grzegorx Rakoczy, rørlegger i GK og Knut-Olav Bjørgum, servicetekniker i GK
Hälsa, miljö och säkerhet på GK
Läs mer