Bård Wæhle er ny CFO på GK

4. september 2023
Bård Wæhle (50) er från 1 september ny koncerndirektör för finans (CFO) på GK och får övergripande ansvar för GK:s koncernekonomi- och finansfunktion.

Wæhle kommer från Aker Solutions, där han i nästan tio år har haft olika ekonomiledarroller, bland annat som CFO för Kværner Stord. Han har tidigare även varit CFO på Læringsverkstedet och STX Europe (tidigare Aker Yards).

Vossingen, som nu bor i Nittedal utanför Oslo, är civilekonom från Norges Handelshøyskole (NHH) och har mer än 25 års erfarenhet av ekonomistyrning, drift och projektarbete inom olika ekonomifunktioner i både internationella företag och medelstora till stora företag.

— Bård är en klok och erfaren ledare med bevisade resultat. Han har bred kommersiell erfarenhet från komplexa och projektbaserade företag samt gedigen kompetens inom projektledning, strategi, controlling, finansiell rapportering, redovisning och skatt. Jag ser verkligen fram emot att ha honom i laget och som en del av koncernledningen på GK, säger koncernchef Kim Robert Lisø.

Wæhle får övergripande ansvar för GK:s gemensamma koncernekonomi- och finansfunktion och kommer att samarbeta nära med ekonomidirektörerna i GK:s norska, svenska och danska verksamhet.

— Jag är både stolt och ödmjuk över att få denna möjlighet. GK är ett oerhört spännande företag med en framtidsinriktad strategi där hållbarhet och minskning av utsläpp av koldioxid är mycket centralt. Med de medarbetare och den kompetens som GK har är företaget väl positionerat för att skapa nya möjligheter och värden samt bidra starkt till den klimatomställning som samhället behöver de kommande åren. Jag ser verkligen fram emot att bli en del av Team GK och använda min kompetens för att bidra till företagets fortsatta utveckling, säger Wæhle.