Vasakronan fortsätter välja GK som samarbetspartner

9. maj 2022
GK Sverige har fått utökat förtroende av fastighetsbolaget Vasakronan och har nu tecknat avtal avseende ventilationsservice inklusive avhjälpande av mindre funktionsfel. Avtalet gäller majoriteten av Vasakronans fastigheter i Göteborg.

– Vasakronan jobbar aktivt för att kontinuerligt minska sin miljöpåverkan. De bygger och förvaltar sina fastigheter utifrån ett livscykelperspektiv för att minska sin energi-, vatten- och resursanvändning. GK blir då ett naturligt komplement till deras verksamhet då hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela vår verksamhet och vårt fokus är att skapa effektiva och varaktiga lösningar för våra kunder. Det kan exempelvis handla om energioptimering av fastigheter och minskad förbrukning av icke förnyelsebara material, säger Ulf Gustafsson, tf. regionchef för region väst på GK.

GK har sedan tidigare ett rikstäckande avtal avseende ventilation i Stockholm, Göteborg och Öresund samt ett serviceavtal för ventilation för deras bestånd i Stockholm.

– Vi på GK är otroligt glada och stolta att Vasakronan väljer att utveckla vårt samarbete till fler orter i landet, säger Kim Silversparf, försäljningschef på GK.

Vasakronan är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 182 miljarder kronor. Beståndet omfattar 168 fastigheter med en total area om 2,3 miljoner kvadratmeter. Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.
 

För mer information kontakta:

Kim Silversparf, Försäljningschef rikstäckande kunder, GK
kim.silversparf@gk.se

Ulf Gustafsson, tf. Regionchef, region väst, GK
ulf.gustafsson@gk.se