GK löser hållbar ventilation i Stockholms nya stadsdel

17. maj 2022
Haga Norra är en helt ny stadsdel som växer fram i Stockholm. GK är med och utvecklar ventilation anpassad för framtidens behov av hållbarhet och energieffektivitet. Så här går det till.

Att bygga i den här skalan ställer stora krav. Haga Norra är mer än bara några hus – det är en helt ny stadsdel som växer fram – strategiskt beläget angränsande till den vidsträckta Hagaparken och Arenastaden i Solna. Hållbarhet är ledordet genom hela projektet och alla hus miljöcertifieras för att minska klimatpåverkan. Egenproducerad el från solceller på taken kombineras med el från vindkraft och bergvärme. GK deltar i projektet med ansvar för ventilationen till bland annat kontor, restauranger, garage och gym.

Smart teknik är en viktig del av att jobba hållbart och i Haga Norra jobbar vi med nya tekniska lösningar. Ventilationen kommer vara behovsstyrd för att inte ventilera mer än nödvändigt, och på det sättet spara energi.

–  Smart teknik är en viktig del av att jobba hållbart och i Haga Norra jobbar vi med nya tekniska lösningar. Ventilationen kommer vara behovsstyrd för att inte ventilera mer än nödvändigt, och på det sättet spara energi, säger Martin Vujicic, regionchef för Region Öst på GK.

Som en del i arbetet med hållbarhet byggs mycket av husen i Haga Norra av återvunnet material. Det som är nytt ska vara av hög kvalitet för att hålla länge. Och smarta lösningar som utökad dagvattenhantering och gröna sedumtak ska bidra till att stadsdelen bättre kan hantera kraftiga skyfall. Totalt ryms 27 000 kvadratmeter kontorsyta i Kvarter 1, den del av stadsdelen som byggs just nu och planeras vara färdig för inflytt 2024.

– Det känns kul att vara med och bygga en helt ny stadsdel i Stockholm. Det är ett stort projekt som också är ambitiöst ur en hållbarhetssynpunkt. När det kommer till kontor är ventilationen väldigt viktig för inomhusklimatet. Det påverkar i förlängningen trivseln och produktiviteten för de anställda. På det sättet kan vi vara med och bidra till en god arbetsmiljö för de människor som kommer att ha Haga Norra som arbetsplats, säger Martin Vujicic.

För att spara plats har ventilationsaggregaten platsbyggts. Det har frigjort omkring 700 kvadratmeter kontorsyta i kvarteret. Att ventilationen är behovsstyrd innebär att luftmängden anpassas efter hur många personer som befinner sig i ett utrymme. Det minskar mängden energi som krävs för att driva fram luften och för att värma eller kyla luften till rätt rumstemperatur.

– Det här är ett stort och roligt projekt där vi kan vara med och bygga framtidens Stockholm. Vi hoppas att fler och fler inser nyttan av att tänka långsiktigt och hållbart i alla de val och beslut som fattas i stora byggprojekt. En god ventilation är smart både för ekonomin och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Martin Vujicic.

Läs mer om projektet här.