Organisationsförändring inom GK Sveriges rörverksamhet

13. december 2021
Thomas Sundin, chef för GK:s dotterbolag Rörcompaniet, går den 10:e december 2021 i pension. Han kommer fortsätta att bistå GK:s rörverksamhet som rådgivare. Krister Lindau tar över Sundins roll.

Sundin har jobbat på GK sedan 2018 och kommer att gå i pension, efter 44 år i branschen. Han kommer dock att fortsätta arbeta några dagar i veckan med utveckling, standardisering och utbildning av hela projektprocessen. Processen innefattar projektering, kalkyl, sälj, produktionsplanering, produktion, projektgenomgångar och projektavslut.

Sundin kommer även att finnas tillgänglig som bollplank och rådgivare för alla chefer inom rörverksamheten samt även för inköpsavdelningen.

Krister Lindau tillträder som ny chef för Rörcompaniet från och med 13:e december 2021.