Gott första halvår - trots förändringar och utvecklingsprojekt

31. augusti 2021
GK-koncernens rörelseintäkter under första halvåret 2021 uppgick till 2,91 miljarder NOK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 53 miljoner NOK. Stora delar av koncernen redovisar goda framgångar och förbättrad drift. Förändringar i den svenska verksamheten belastar dock resultatet.

GK-koncernen hade under första halvåret rörelseintäkter på 2 906 miljoner NOK, att jämföra med första halvåret 2020 då rörelseintäkterna uppgick till 3 195 miljoner NOK. Resultatet före avskrivning (EBITDA) uppgick till 53 miljoner NOK, att jämföra med första halvåret 2020 då motsvarande siffra var 88 miljoner NOK. Resultatet före skatt uppgick till 27 miljoner NOK, att jämföra med 46 miljoner NOK samma period föregående år.

Orderingången under första halvåret var totalt sett bra och koncernens orderreserv per första halvåret var 3 miljarder NOK, en ökning på nära 7 procent jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Följer strategin

— Vi har under första halvåret prioriterat lönsamhet framför tillväxt – helt i enlighet med vår strategi. Detta har gett god utdelning inom stora delar av koncernen. GK i Norge hade ett bra första halvår med tillväxt och ökad lönsamhet, i synnerhet inom rörverksamheten. GK i Danmark levererar stabilt och som förväntat medan kostnadsavsättningar för vissa strukturella åtgärder inom den svenska verksamheten belastar räkenskaperna. I Sverige har vi genomfört vissa åtgärder och hyser stora förhoppningar om att vi även här kommer att få goda resultat som kommer att bidra till att stärka vår position som en ledande skandinavisk aktör. Vi kommer att fortsätta vårt långsiktiga arbete med digitalisering, hållbarhet och goda kundlösningar och på så sätt lägga grunden till en lönsam tillväxt på en marknad i utveckling, säger koncernchefen Kim Robert Lisø.

Höjdpunkter inom koncernen

Valda höjdpunkter från andra kvartalet:

  • GK ska leverera ventilation och fastighetsautomation till en utbyggnad av Nye Førde sykehus enligt ett samarbetsavtal med Veidekke.
  • De fem danska kommunerna Silkeborg, Herning, Ikast/Brande, Fredericia och Svendborg har ingått ett 4-årigt serviceavtal med GK i Danmark om drift och underhåll av kommunernas ventilationsanläggningar, med fokus på energieffektivisering och optimal drift.
  • Ramavtal med Sundsvall kommun för ventilationsarbeten inom entreprenad och service. I avtalet ingår även arbeten för Sundsvall Energi, Mitt Sverige Vatten samt Mitthem.
  • GK i Norge kommer att leverera kompletta elinstallationer till nya Tøyenbadet, som blir Oslos största badanläggning. Anläggningen kommer att bestå av en inomhusanläggning, en utomhusanläggning och en fullfjädrad mångsidig hall. Kultur- og idrettsbygg Oslo KF är beställare.
  • GK har presenterat sin andra ESG-/hållbarhetsrapport som visar uppnådda utsläppsminskningar under 2020 och resultaten för alla ESG-indikatorer.

.

Ladda ner: GK Gruppen AS - kvartalspresentasjon 2. kvartal 2021 (på norsk)