GK vinner stor upphandling med sina byggnadsautomationslösningar i Oslo

4. mars 2021
GK har tilldelats ett rekordkontrakt för byggnadsautomation vid det nya regeringskvarteret i Oslo.

– Det känns otroligt spännande att vi med våra resurser och vår kompetens får vara med och bidra till det nya regeringskvarteret, som är Norges största byggprojekt. Byggnadsautomation är hjärnan i dagens moderna byggnader och gör det möjligt att bygga energieffektiva hus med bra inomhusklimat och lättanvända och funktionella tekniska lösningar. Det här är ett kontrakt som har stor betydelse för hela projektet, säger Rune Hardersen, VD för GK Norge.

Tvärfackligt samarbete

För Norges regering är det viktigt att det nya regeringskvarteret ska bestå av framtidsinriktade miljöbyggnader utrustade med modern teknik och att byggnaderna ska miljöcertifieras på nivå BREEAM Excellent. Detta kräver samarbete och samordning mellan de olika teknikområdena.

Tvärfacklig kompetens var ett av Statbyggs tilldelningskriterier under upphandlingen och ett område där GK utmärkte sig.

– Det har varit avgörande att flera av våra teknikområden bidrog under anbudsprocessen  och medverkar i genomförandet av projektet. Byggnadsautomation är den största delen av projektet. GK i Norge ansvarar för projekteringen och elverksamheten på GK och bidrar med sin kompetens inom närliggande system.

Tidernas största kontrakt för byggnadsautomation

Kontraktet är på 243 miljoner NOK, vilket är ett ovanligt stort belopp inom byggnadsautomation.

– Enligt vad vi vet är kontraktet ett av de största i sitt slag i Norge, i alla fall om vi talar om landbaserad byggverksamhet, säger Frode Solheim, teknisk projektledare på Statsbygg.

GK:s bidrag i projektet kommer att vara byggnadsautomation och tillhörande elektrotekniska system. Uppdraget omfattar system för nödbelysning, brandlarm, programdistribution, röstvarning, elektroniska skyltar, driftcentral och automatisering.

Entreprenaden omfattar byggnadsautomationsystem för alla byggnader i den första byggfasen av regeringskvarteret: höghuset (Høyblokken), D-huset, Møllergt. 19, A-huset och källare, inklusive driftcentral och övervakning. Den totala bruttoarean är ca. 96 000 kvm. Dessutom ingår områdesskydd och utomhusarbeten, med undantag av parken, i byggfas 1.

Kontraktet innehåller även en option för byggfas 2, som består av husen B, C, E och G med en total bruttoarea på närmare 64 000 kvm.

Upphandlingen startades 2020 och GK var ett av två bolag som uppfyllde kraven och fick lämna anbud. Kompetens och förståelse för upphandlingsobjektet tilldelades stor vikt i upphandlingen (80 procent i tilldelningskriterierna).

Stärker GK:s teknikområden

– Kontraktet är en fjäder i hatten för GK och en bekräftelse på vår höga kompetens inom våra teknikområden. Projektets komplexitet och långsiktighet kommer att innebära många spännande möjligheter för dem som vill jobba med byggnadsautomation och tillhörande fackområden. GK försöker alltid hitta de bästa talangerna inom byggnadsautomation och det kommer vi att fortsätta med, säger Per Arve Ekle, divisionschef på  Byggnadsautomation i GK Norge.

Läs också:

Byggnadsautomation med molnbaserade lösningar
Läs mer

GK Cloud

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.

GK Cloud är en av landets ledande lösningar för behovsstyrt och prediktivt underhåll byggt på en unik, molnbaserad teknikplattform.