GK sätter hållbarhet i centrum med en ny grafisk profil

21. januari 2021
Med tydliga hållbarhetsambitioner förnyar GK sin visuella profil. En ny logotyp och omarbetad grafisk profil ska bidra till att företaget positionerar sig som en klimatförebild och drivande kraft för en grön omställning av byggbranschen.

Se GK:s nya visuella profil:

När Gunnar Karlsen grundade GK för snart 60 år sedan var långsiktighet, ansvarstagande och omtanke om människor och miljö viktiga hörnstenar för företagets utveckling. Detta arv vill företaget nu föra vidare i samband med den gröna omställningen av byggsektorn och samhället i övrigt.

– Byggbranschen spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en mer energieffektiv och hållbar framtid. Med vår nya koncernstrategi tar vi ansvar för att hela tiden skapa bättre och mer innovativa och lönsamma lösningar för våra kunder och vara en bra och utvecklande arbetsplats för alla våra medarbetare. Vi ska arbeta smart och utnyttja vår tvärfackliga kompetens och vi kommer att fortsätta att bära vår del av ansvaret för att säkerställa ett bättre klimat – för de kommande generationerna, säger Kim Robert Lisø, koncernchef GK.

Ny varumärkesstrategi

Att ta fram en ny profil blev en naturlig följd av GK:s nya koncernstrategi, som också har resulterat i en ny identitetsplattform för GK som skandinavisk totalteknisk entreprenör och servicepartner. En tydlig mission och vision samt en tydlig värdegrund för hela koncernen har legat till grund för varumärkesstrategin.

– Med en ny, tydlig grafisk identitet vill vi framstå som en samlad, stark och enhetlig aktör inför våra medarbetare, kunder och samhället i övrigt. Grunden i varumärkesstrategin är att framstå som ett GK och det är den samlade kraften i våra specialistområden över hela Skandinavien som gör oss till en klimatförebild, säger Guro Steine, chef för kommunikation och hållbarhet på GK.

Gunnar Karlsen finns fortfarande med

GK är ett familjeägt företag med ett tydligt generationsperspektiv. Det var därför helt naturligt att bokstäverna GK, dvs. Gunnar Karlsens initialer, skulle användas i den nya loggan. Den gröna diamant som varit en tydlig del av GK-loggan i många år finns med subtilt i mitten av bokstaven K.

– Den runda formen i G:et kan också symbolisera en cirkulär ekonomi och hållbarhet – det kretslopp som blir så viktigt för vårt arbete framöver. K:et har blivit en pil som pekar ut riktningen och som symboliserar att den uppgift vi har är större än oss själva, säger Steine.

Färgerna i den nya visuella identiteten är inspirerad av sund växtlighet, ren luft och människor och en klar, tidlös grön nyans har blivit huvudfärg i både logotypen och den övriga färgpaletten. Tillsammans med en lätt, positiv och fräsch fotografistil ska den grafiska profilen förstärka GK som en drivande kraft som tar ansvar, går före och inspirerar. Som stimulerar till självständighet och stolthet och som vill att även andra lyckas.

Omprofilering med miljöfokus

Det har varit viktigt för GK att få med hållbarhetsperspektivet i omprofileringen. Det som finns digitalt prioriteras först och allt fysiskt material ska gradvis fasas ut under 12 månader.

– Vi uppmanar alla att inte slänga material som fungerar men inte är förbrukat samt att tänka på att återvinna och hantera avfall korrekt. Med den nya profilen är det frestande att byta ut allt samtidigt, men vi vill inte orsaka mer avfall än nödvändigt utan hellre ta lite tid på oss att klä oss helt i den nya dräkten, säger Steine.

GK fokuserar även på att välja leverantörer som har en tydlig miljöprofil och visar att de har en stor medvetenhet om produktion, materialanvändning, transporter, återvinning och avfallshantering.

– Några exempel är att vi har bett leverantörer av arbetskläder att utforma rutiner för retur av begagnade kläder, vi begränsar mängden foliering på servicebilar och har anpassat designen för att minimera spillet. Vi tänker också cirkulärt när vi ska byta ut våra fasadskyltar på drygt 80 fastigheter i Skandinavien, avslutar Steine.

 

GK:s nya grafiska profil är utvecklad i samarbete med designbyrån ELLE mELLE och projektet har letts av Ingvild Ystad, marknads- och kommunikationsrådgivare, GK-koncernen.