GK:s nye vd: Hållbarhetsfrågan är den största utmaningen

11. januari 2022
Han var med på resan att göra Stockholm till världens första huvudstad med 100 procent fossilfri busstrafik. Nu siktar han mot ett grönt GK, i linje med företagets högt uppsatta klimatmål. Möt GK:s nya vd Alexis Låftman Kahlmann.

Hej Alexis och grattis till jobbet! Berätta lite om din bakgrund.

– Tack, det känns jätteroligt att börja på GK! Vad gäller min bakgrund kan man vid första anblick få intrycket att jag är väldigt teoretisk. Visst, jag har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH och är också civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.  Men jag är samtidigt en praktiskt lagd person, jag har alltid gillat att bygga och renovera på fritiden. När jag var ung tillbringade jag loven på en bondgård hos mina släktingar i Finland.

Vad driver dig som person?

– Min starkaste drivkraft är nog att jag är nyfiken, det finns alltid nya saker att lära sig. Och även om den här branschen inte är helt obekant för mig har jag naturligtvis mycket att sätta mig in i, något jag ser fram emot! Sedan gillar jag att fundera ut hur vi kan göra saker och ting bättre. Andra brukar beskriva mig som uthållig – jag har svårt att se saker bli lämnade halvgjorda.

Varför ville du börja jobba på GK?

– Jag fascinerades av företagets historia och dess långsiktiga ambitioner. Visionen om hållbara samhällen för framtidens generationer, där GK ska vara en klimatförebild, attraherade mig. Den målsättningen känns genuin här på företaget.

– Hållbarhet är superviktigt för mig. När jag ansvarade för Keolis busstrafik åt SL i Stockholm var vi den första trafikutövaren i världen med att gå över till en 100 procent fossilfri bussflotta, en resa jag är mycket stolt över.

Hur ska du göra för att lära känna GK och medarbetarna?

– Jag kommer såklart att vilja träffa medarbetarna: montörerna, serviceteknikerna, projektledarna och cheferna. Våra kunders och leverantörers bild av oss ser jag också fram emot att få ta del av. Sedan är det givetvis viktigt att förstå siffrorna, en förutsättning för att kunna fatta faktabaserade beslut.

Hur ser ditt ledarskap ut?

– Jag utmanar, driver på och är lösningsinriktad. Jag kommer att ställa många frågor. De senaste 20 åren har jag arbetat i olika chefsroller på bland annat Skanska, Coor och Keolis, inom såväl linjen som stödfunktioner. Det gör att jag har en god förståelse för hur man leder helheten och får delarna att samverka. För mig är det även viktigt att vara inkluderande – att vara vd är ingen ”one man-show”, utan handlar om att få hela organisationen att verka mot det gemensamma målet.

Hur viktig är företagskulturen för att nå framgång?

– Den är väldigt viktig eftersom den påverkar folks beteenden, och beteenden leder till resultat. GK verkar ha en bra företagskultur som jag tror möjliggörs av att det är ett familjeföretag. När du inte bara arbetar för vår egen generation utan även tar ansvar för de kommande, påverkar det attityder och i slutändan hur vi beter oss mot varandra.

Vad ser du som GK:s utmaningar?

– Vi behöver jobba smartare, och det innebär att utnyttja alla våra kompetenser som ett GK och fortsätta arbeta mot gemensamma mål.                   

– På lite längre sikt är hållbarhetsfrågan den största utmaningen. Jag tänker inte bara på att vi ska vara en klimatförebild, utan även på social hållbarhet. Till exempel har vi en tydlig plan att fördubbla andelen kvinnor i företaget till 2025. Undersökningar visar att företag med större mångfald också är mer lönsamma. Bäst blir det när du har medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och talanger.

Hur ser GK:s möjligheter ut?

– GK har ett fundament med bra medarbetare, produkter och tjänster, så här finns stor potential att ta marknadsposition att vara bäst på det vi gör. Företagets strategi ”G-kraft” känns också mycket genomtänkt. Mitt uppdrag är att, tillsammans med organisationen, realisera den strategin.

Vad tycker du om att göra på fritiden?

– Jag älskar att vara ute i naturen. Bäst trivs jag på cykelsadeln, antingen på racer på landsväg eller med mountainbike i skogen.

– Min fru och jag tränar, vandrar i fjällen, går på museum och konserter, gärna utomlands. Något för både kropp och själ. Sedan har vi fem tonårsbarn, det tar sin tid det med!