Det första kvartalet uppfyller förväntningarna med minskade kostnader och stabil drift

19. maj 2021
GK Gruppens rörelseintäkter under första kvartalet 2021 uppgick till 1,42 miljarder NOK. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) var 20 miljoner NOK. Resultatet är positivt trots att försäljningen påverkats av coronarestriktionerna och en något avvaktande marknad. Tack vare minskade kostnader och stabil drift har lönsamheten kunnat säkerställas.

GK Gruppen hade efter årets tre första månader rörelseintäkter på 1 422 miljoner NOK – jämfört med första kvartalet 2020 då rörelseintäkterna uppgick till 1 648 miljoner NOK. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 miljoner NOK, jämfört med 47 miljoner NOK under första kvartalet 2020. Resultatet före skatt var 6 miljoner NOK jämfört med 27 miljoner NOK under samma period föregående år.

Stabil orderreserv

Koncernen påverkas av pandemin på olika sätt i Norge, Sverige och Danmark, men både service- och entreprenadverksamheten har kunnat konstatera att det råder osäkrare marknadsförhållanden och att omsättningen minskat. Rörelsekostnaderna har minskat i jämförelse med 2020 men detta kompenserar inte för den totala effekten av minskad omsättning och EBITDA.

GK i Norge redovisar ett bra första kvartal och särskilt rörverksamheten redovisar stabila siffror. GK i Danmark levererar som förväntat och har fått en bra start på året. GK i Sverige redovisar sammantaget ett negativt resultat under första kvartalet och åtgärder har vidtagits för att öka lönsamheten inom såväl rör- som ventilationsverksamheten.

Orderreserven inom koncernen är stabil och uppgick under första kvartalet till 2,96 miljarder NOK, vilket är en ökning med 100 miljoner NOK i jämförelse med samma tidpunkt föregående år.

Bygger stabilitet

— Vi ser att vår nya koncernstrategi fungerar som en källa till ökad kraft och entusiasm hos våra medarbetare och ger oss tydliga mål och en inriktning för vår fortsatta utveckling. Steg för steg bygger vi en ökad stabilitet i verksamheten samtidigt som vi vidareutvecklar oss för att stå väl rustade inför nya marknadsförhållanden och ökade förväntningar och krav från våra kunder och partners. Vi vinner projekt som bevisar att vi kommit långt när det gäller att utnyttja ny teknik och vi har rönt framgångar i rollen som pådrivare för smartare och mer energieffektiva byggnader, säger koncernchefen Kim Robert Lisø.

Höjdpunkter

Några höjdpunkter från första kvartalet:

Ladda ner: GK Gruppen AS - Presentasjon 1. kvartal 2021